Sinus N

Sinus N

Frekventni regulatori su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine. Frekventni regulator je termin koji se odomaćio kod nas. Postoji mnoštvo naziva za ove uređaje u engleskoj terminologiji, kao što su Adjustable Speed Drives, Variable Frequency Drives (VFD), Inverter itd. Pored osnovne funkcije upravljanja brzinom AC motora, frekventni regulatori integrišu i brojne druge funkcionalnosti kao što su: zaštita motora, alarmiranje, procesno upravljanje u zatvorenoj petlji (na primer održavanje konstantnog pritiska u cevi), mogućnosti podešavanja brzine i kontrola rada putem raznih interfejsa (ručno preko tastera na samom regulatoru ili daljinski povezivanjem na komunikacione interfejse kao što su RS485 MODBUS, PROFIBUS, itd.).

Sinus N je frekventni regulator na zalasku, prodajemo ga do isteka zaliha, a tada ga u punom kapacitetu zamenjuje Sinus B (više o ovome na njegovoj stranici). Svakako, za postojeće instalacije, za uređaje u garantnom roku, kao i za uređaje u vangarantnom roku, za koje vam je neophodna pomoć, tehnička podrška Momentuma vam stoji na raspolaganju.

SINUS N, jeftini frekventni regulator, open loop vektor ili V/F inverter, ima sledeće bitne karakteristike:

 • 200-230Vac monofazno napajanje
 • Opseg snage 0,4-3kW
 • Potpuna kompatibilnost sa softverom za kontrolu i programiranje REMOTE DRIVE
 • 2 moda kontrole: V/F i open loop vektorska kontrola (Sensorless Vector Control)
 • Ugrađeni potenciometar
 • Start/Stop tasteri
 • Stepen zaštite IP20
 • Kapacitet preopterećenja 150% tokom 1 minuta, 200% tokom 0,5 sekundi
 • Maksimalna izlazna frekvencija 400Hz
 • Autotuning motora za otimalne perfomanse
 • Anti-stalling (prevencija zaustavljanja zbog prekoračenja struje) i antitrip (protiv kvarova/grešaka) algoritmi
 • Podešavanje frekvencije nosioca uopsegu 1-15Hz
 • Automatsko i manuelno povećavanje momenta (torque boost)
 • JOG funkcija
 • Funkcija traženja brzine (Speed search)
 • S rampe
 • 8 setova brzina
 • 3 opsega za zabranjivanje brzina (skip frequencies)
 • 5 PNP NPN programabilna digitalna ulaza
 • 2 analogna ulaza 0-10Vdc i 4-20mA
 • 1 multifunkcionalni izlaz sa otvorenim kolektorom
 • 1 multifunkcionalni relejni izlaz
 • 1 multifunkcionalni analogni izlaz 0-10Vdc
 • Integrisani EMC ulazni filtri EN 61800-3 2nd edition FIRST
 • C1 kategorija okruženja, EN55011 gr.1 cl. B za korišćenje u industriji ili kućnim uslovima, EN50081-1, -2, EN50082-1, -2, EN61800-3-A11

Opciona oprema

 • Izlazni feritni prsten filter
 • Analogni konverter V/I (0-10V/4-20mA)
 • Relej za izlaz sa otvorenim kolektorom
 • Remote Drive softver
 • Konverter za Modbus/Profibus DP-CanBus-DeviceNet itd.
 • RS485/USB konverter