AC30

AC30 serija frekventnih regulatora obezbeđuje korisniku veoma napredan nivo kontrole pumpi, ventilatora i aplikacija opšte namene do snaga od 250kW. Ova serija je veoma fleksibilne i modularne konstrukcije, i omogućava širok izbor komunikacionih i dodatnih ulazno izlaznih modula koji se jednostavno dodaju kada je to potrebno.

  • IEC 61113 PLC funkcionalnost
  • Ethernet, Modbus TCP/IP, Web Server standardno
  • Grafički displej sa tastaturom
  • Slot za SD karticu
  • Safe Torque Off za sigurnosno kritične aplikacije
  • Dodatni moduli za komunikaciju
  • Dodatni ulazno izlazni moduli
  • Vektorska u otvorenoj petlji, zatvorenoj petlji, kontrola AC motora sa permanentnim magnetima