AC30

AC30

Frekventni regulatori su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine. Frekventni regulator je termin koji se odomaćio kod nas. Postoji mnoštvo naziva za ove uređaje u engleskoj terminologiji, kao što su Adjustable Speed Drives, Variable Frequency Drives (VFD), Inverter itd. Pored osnovne funkcije upravljanja brzinom AC motora, frekventni regulatori integrišu i brojne druge funkcionalnosti kao što su: zaštita motora, alarmiranje, procesno upravljanje u zatvorenoj petlji (na primer održavanje konstantnog pritiska u cevi), mogućnosti podešavanja brzine i kontrola rada putem raznih interfejsa (ručno preko tastera na samom regulatoru ili daljinski povezivanjem na komunikacione interfejse kao što su RS485 MODBUS, PROFIBUS, itd.).

AC30 serija frekventnih regulatora visokih performansi

AC30 serija frekventnih regulatora obezbeđuje korisniku veoma napredan nivo kontrole pumpi, ventilatora i aplikacija opšte namene do snaga od 450kW. Ova serija je veoma fleksibilne i modularne konstrukcije, i omogućava širok izbor komunikacionih i dodatnih ulazno izlaznih modula koji se jednostavno dodaju kada je to potrebno. Šta ovu seriju savremenih frekventnih regulatora odvaja od konkurentskih proizvoda:

 • ugrađen multifunkcijski grafički displej-tastatura,
 • mogućnost da se multifunkcijski grafički displej-tastatura montira na vrata ormana, standardno
 • Ethernet onboard
 • Diagnostičke web stranice, standardno
 • Modbus TCP/IP onboard,
 • Web server, standardno
 • EMC filter C3,
 • Sposobnost montaže u teškim radnim uslovima, Environmental Conformance premaz u skladu sa 3C3,
 • kočioni prekidač standardno ugrađen,
 • ugrađena DC prigušnica (Harmonic Choke EN6100-3-12),
 • slot memorijske SD kartice:
  • konfigurisanje,
  • smeštanje podataka,
  • ažuriranje firmware
 • IEC61131 PLC funkcionalnost, PDQ bespaltan softverski paket.
 • komunikacioni slot, mogućnost dogradnje:
  • Profibus DP,
  • Device Net,
  • CAN open,
  • Profinet,
  • Ethernet IP,
  • BacNet MSTP,
  • BacNet IP,
  • ControlNEt,
  • EtherCAT
 • ulazno/izlazni slot, mogućnost dogradnje različitih ulazno izlaznih modula i modula povratne petlje (enkoder, resolver…)
 • Open loop, V/f, open loop vector
 • Closed loop vector
 • Mogućnost rada sa Permanent Magnet AC motorom
 • Safe Torque Off
 • Potpuna modularnost, energetski i upravljački deo odvojivi u terenskim uslovima.
 • Upravljačka kartica (Control board) potpuno oklopljena u kućištu od legure aluminijuma, potpuno demontažna u terenskim uslovima (laka zamena) sa varijantama ekonomične AC30V, standardne AC30P i napredne AC30D

Elektromotorni pogoni