AC30

AC30

Frekventni regulatori su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine. Frekventni regulator je termin koji se odomaćio kod nas. Postoji mnoštvo naziva za ove uređaje u engleskoj terminologiji, kao što su Adjustable Speed Drives, Variable Frequency Drives (VFD), Inverter itd. Pored osnovne funkcije upravljanja brzinom AC motora, frekventni regulatori integrišu i brojne druge funkcionalnosti kao što su: zaštita motora, alarmiranje, procesno upravljanje u zatvorenoj petlji (na primer održavanje konstantnog pritiska u cevi), mogućnosti podešavanja brzine i kontrola rada putem raznih interfejsa (ručno preko tastera na samom regulatoru ili daljinski povezivanjem na komunikacione interfejse kao što su RS485 MODBUS, PROFIBUS, itd.).

AC30 serija frekventnih regulatora visokih performansi

AC30 serija frekventnih regulatora obezbeđuje korisniku veoma napredan nivo kontrole pumpi, ventilatora i aplikacija opšte namene do snaga od 450kW. Ova serija je veoma fleksibilne i modularne konstrukcije, i omogućava širok izbor komunikacionih i dodatnih ulazno izlaznih modula koji se jednostavno dodaju kada je to potrebno. Šta ovu seriju savremenih frekventnih regulatora odvaja od konkurentskih proizvoda:

 • ugrađen multifunkcijski grafički displej-tastatura, mogućnost montaže na vrata ormana,
 • Ethernet onboard, diagnostičke web stranice, Modbus TCP/IP, web server
 • EMC filter C3,
 • Sposobnost montaže u teškim radnim uslovima, Environmental Conformance premaz u skladu sa 3C3,
 • kočioni prekidač ugrađen,
 • ugrađena DC prigušnica (Harmonic Choke EN6100-3-12),
 • slot memorijske SD kartice, konfigurisanje, smeštanje podataka, ažuriranje firmware
 • IEC61131 PLC funkcionalnost, PDQ bespaltan softverski paket.
 • komunikacioni slot, mogućnost dogradnje Profibus DP, Device Net, CAN open, Profinet, Ethernet IP, BacNet MSTP, BacNet IP, ControlNEt, EtherCAT
 • ulazno/izlazni slot, mogućnost dogradnje različitih ulazno izlaznih modula
 • Open loop, V/f, open loop vector
 • Closed loop vector
 • Permanent Magnet AC motor,
 • Safe Torque Off
 • Potpuna modularnost, energetski i upravljački deo odvojivi u terenskim uslovima.
 • Upravljačka kartica potpuno oklopljena u kućištu ad legure aluminijuma, potpuno demontažna u terenskim uslovima (laka zamena)

Elektromotorni pogoni