Industrijske komunikacije

Momentum d.o.o. u svojoj ponudi ima i komunikacionu opremu za potrebe posebnih aplikacija u industriji, građevinarstvu i infrastrukturnim objektima. Na ovaj način otvaramo mogućnost korisniku da koristeći uređaje različitih proizvođača, poveže proizvodne celine na različitim lokacijama u jednu celinu, poveže udaljene “stanice bez posade” u centrallni nadzorno upravljački sistem, poveže proizvodne celine realizovane na bazi opreme različitih proizvođača (različiti komunikacioni standardi, komunikacioni protokoli), distribuira interfejs module koji vrše akviziciju signala razičitih vrsta, itd. U ponudi se nalaze:

Z-GPRS2, GSM/GPRS dataloger sa ugrađenom I/O funkcijom daljinskog komandovanja

Z-GPRS2 je GSM / GPRS, multiprotokolski (Ftp, Smtp, Pop3, http, ModBUS TCP, ModBUS RTU) bežični uređaj, koji ima ugrađene ulaze i izlaze kako bi postigao visoke performanse prikupljanja podataka, arhiviranja, logovanja, komandovanja, merenja i upravljanja alarmima. Može da radi samostalno ili umrežen. Funkcioniše kao Modbus Master jedinica na RS485 serijskom portu i kao podrška GMS/GPRS komunikaciji.

Glavna prednost uređaja je što omogućava korisnicima daljinsku kontrolu i nadzor preko SMS poruka, emajl-a ili ftp-a. Poseduje unutrašnju bateriju koja mu omogućava nastavak rada u slučaju prekidanja napajanja i tad prelazi u stand-by režim rada i ima potrošnju od 2W, dok pri normalnom radu ima 6,5W.

Uređaj je opremljen sa 4 brojača i 4 totalizatora, koji makimalno broje do 999.999.999, posle kojeg se vrednost postavlja na 0. Registri ulaza-izlaza, daljinske Modbus RTU ili Modbus TCP-IP se mogu logovati i podaci u njima se mogu slati u csv formatu preko ftp ili email-a i mogu se sačuvati na microSD kartici. Takođe, postoji mogućnost da se pošalje poslednji red log fajla preko SMS poruke. U mogućnosti je da memoriše u internoj flash memoriji do 11774 redova loga. Kada nestane mesta u memoriji onda se podaci smeštaju na mesto najstarijeg arhiviranog podatka.

Na raspolaganju imamo po 4 vrednosti aktiviranja alarma za svaki analogni ulaz (postoje 2). Može se podesiti da uređaj pošalje SMS ili email kada se aktivira alarm sa proizvoljnim tekstom do 31 simbola. Drugi tipovi alarma se tiču brojača, totalizera, povećanja vrednosti na digitalnim ulazima, nestanka napajanja i tajmer koji se koristi u dodatku sa drugim alarmima koji zavise od vrste primene. Mogu se setovati do 2 različite akcije koje su povezane sa alarmom. Satni i kalendarski tajmeri su dostupni za pokretanje cikličnih ili acikličnih akcija.

Uređaj takođe prepoznaje i pokreće serije komandi preko SMS-a. Može se podesiti set “brzih” komandi i one su povezane sa tekstom SMS poruka koji se sastoji od celog broja u intervalu od 0 do 15. Podržava i takozvane besplatne operacije koje se pokreću pozivanjem uređaja.

My alarm – GSM/GPRS telekontrolna jedinica

MY ALARM predstavlja GSM/GPRS telekontrolnu jedinicu koja se primenjuje u domovima, industriji kao i kod upravljanja mašina preko prostih komandi koje se šalju SMS-om, telefonskim pozivom ili emajlom. Radi u sprezi sa bilo kojim mobilnim telefonom ili smart telefonom. Preko njega se pruža mogućnost da uključite bojler, upalite osvetljenje, otvorite kapiju..itd. Uređaj u sebi sadrži GSM/GPRS modul koji radi kao telefonski terminal na bilo kojoj mreži.

TEHNIČKI PODACI

 • GSM/GPRS komunikacija
 • USB 2.0 interfejs, mini USB
 • Ugrađena temperaturna sonda
 • 4 digitalna ulaza
 • 4 brojača
 • 4 totalizera
 • 4 tajmera
 • 2 analogna izlaza (0-20 mA, 0-30 V), rezolucija od 16 bita
 • 2 relejna izlza od 3A
 • Ugradjenu Flash memoriju
 • Napajanje od 12V
 • SMTP email server

UPRAVLJANJE ALARMIMA

 • SMS text, email
 • Alarmi događaja ili promene statusa
 • Alarm nestanka napajanja
 • Alarmi dostizanja limita totalizera
 • Alarm limita temperature okoline
 • Primenjeni alarmi (curenje, kontrola pristupa, fotonaponskih izvora..)

UPRAVLJANJE/PROGRAMIRANJE

 • Konfigurisanje preko softvera za PC ili SMS
 • Daljinsko upravljanje preko pozivanja ili SMS
 • Notifikacije o alarmu preko SMS/Email/poziva
 • Dvosmerna SMS komunikacija (Alarmi i upravljanje)

LOGOVANJE PODATAKA

 • Skladištenje podataka na microSD kartici
 • Dostupne su: min, max, prosečne,
 • totalizovane vrednosti
 • Log fajl se može eksportovati preko SMS,
 • Email-a ili ftp-a
 • Softver za vizuelizaciju do 8 kanala
 • Beleženje poziva

Z-BRIDGE2 – serijski konvertor protokola

Z-BRIDGE2 je serijski konvertor protokola sa Modbus RTU na Modbus TCP/IP. Napaja se sa AC/DC napajanja, poseduje dva serijska RS485 komunikaciona porta, jedan Ethernet port i jedan USB port. Podržava Modbus RTU Master na RS232/RS485 i Modbus TCP/IP server na ethernet mreži. RS485 serijski portovi su individualno konfigurabilni (brzine od 600 do 115200bps). Ima mogućnost da radi sa ponavljanjem na oba serijska porta RS485 (redundansa). IP adresa može da bude statička ili konfigurisana kao DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modul je takođe opremljen sa Web Server funkcijom. Konfigurisanje i podešavanje se vrši preko USB porta koristeći Easy Setup softverski paket.

 

Primeri aplikacija

 

GSM/GPRS daljinski kontroler

Z-GPRS2 omogućava povezivanje sa različitim glavnim PLC-ovima koji podržavaju ModBUS RTU slave port Modbus TCP/IP protokole. Glavne funkcije:

 • Logovanje podataka i kontrola
 • Slanje E-mail i SMS poruka da je variabla PLC-a dostigla vrednost alarma
 • Povezivanje sa ftp serverom
 • Web server

Nadgledanje potrošnje električne energije

Z-GPRS2 može da isčitava električne parametre iz network analizer-a preko Modbus interfejsa. Glavna funkcija dozvoljava beleženje podataka u realnom vremenu, logovanje podataka u internoj memoriji i slanje SMS/email poruka kada se dogode definisani slučajevi ili po planu. Predstavlja idealno rešenje za monitoring pumpi, električnih motora, električnih uređaja itd.


Prikupljanje podataka bežičnim putem

Z-GPRS2 omogućava očitavanje sa analognog, temperaturnog, digitalnih signala preko bilo koje grupe daljinskih slave ModBUS I/O. Glavne funkcije:

 • Logovanje podataka i kontrolisanje eksternih I/O
 • Slanje SMS i email poruke pri aktiviranju alarma I/O varijabli
 • Povezivanje sa ftp serverom
 • Web server

Kontrola fotonaponskih invertora

Zahvaljujući ModBUS serijskom interfejsu, Z-GPRS2 se može povezati na fotonaponski invertor kako bi se osigurale korektne performanse preko periodičnog detektovanja podataka (dnevno, nedeljno, mesečno, godišnje). Omogućava daljinsko upravljanje alarmima i kontrolu proizvodnje električne energije. Automatsko slanje alarma će omogućiti brzo reagovanje u slučaju kvara