Pixsys

Pixsys je registrovana trgovačka marka i proizvođačka kompanija orijentisana ka dizajniranju proizvodnji instrumentacije za procesno uravljanje i industrijsku automatizaciju. Proizvodni program se konstantno proširuje a trenutno uključuje indikatore, PID kontrolere, signal pretvarače, sonde za merenje pritiska i temperature. Kompanija je izabrala da zadrži kompletan proizvodni ciklus interno, od dizajna hardvera i softvera do sklapanja elektronike na proizvodnim linijama, kalibracionim sistemima i visoko automatizovanim uređajima za testiranje. Investirajući mnogo u inovaciju i kvalitet, kompanija je sertifikovana ISO9001. Osnova politike kvaliteta je QR kodiranje koje obezbeđuje potpuno praćenje proizvoda kroz ceo životni ciklus.

 

Više o ovome…(hiperlink: https://www.pixsys.net/)