Pixsys

pixsys

Pixsys je registrovana trgovačka marka i proizvođačka kompanija orijentisana ka dizajniranju proizvodnji instrumentacije za procesno uravljanje i industrijsku automatizaciju. Proizvodni program se konstantno proširuje a trenutno uključuje indikatore, PID kontrolere, signal pretvarače, sonde za merenje pritiska i temperature. Kompanija je izabrala da zadrži kompletan proizvodni ciklus interno, od dizajna hardvera i softvera do sklapanja elektronike na proizvodnim linijama, kalibracionim sistemima i visoko automatizovanim uređajima za testiranje. Investirajući mnogo u inovaciju i kvalitet, kompanija je sertifikovana ISO9001. Osnova politike kvaliteta je QR kodiranje koje obezbeđuje potpuno praćenje proizvoda kroz ceo životni ciklus.

U osnovi ponude ovog proizvođača stoje:

  • PID regulatori-kontroleri
  • Termo regulatori
  • Indikatori
  • Displeji
  • Tajmeri-brojači
  • Sonde temperature Pt100, Termoparovi, IR pretvarači temperature
  • Transmiteri-merači pritiska
  • Transmiteri-merači nivoa
  • SSR Solid State Releji