Upravljačke stanice Ex d

Robusne neprodorne upravljačke stanice mogu biti fleksibilno opremljene sa odgovarajuće sertifikovanim radnim elementima i korišćene u zonama gas grupe IIB. EJB serija je dostupna u varijanti aluminijuma i nerđajućeg čelika, dok je serija ASM izrađena od livenog gvožđa.

Kontrolne stanice u tipovima zaštite od eksplozije Ex d IIB + H2 i Ex tb omogućavaju siguran rad i praćenje distributivnih mreža električne energije, kao i mašina u eksplozivno opasnim područjima i zahtevnim industrijskim okruženjima. Pouzdana zaštita zagarantovana je širokim izborom čvrstih kućišta od vatre otpornih na aluminijum i nehrđajućeg čelika. Mnoštvo operativnih elemenata koji pokrivaju sve potrebne upravljačke funkcije mogu da se integrišu u skladu sa specifikacijama kupca. Odgovarajuća zaštita od visoke temperature omogućava upotrebu u gotovo svim okolnim uslovima.