Upravljačke stanice Ex d

Ex_NP_20190717_Control_Stations_Ex_d

Robusne neprodorne upravljačke stanice mogu biti fleksibilno opremljene sa odgovarajuće sertifikovanim radnim elementima i korišćene u zonama opasnosti od eksplozije gas grupe IIB. EJB serija je dostupna u varijanti aluminijuma i nerđajućeg čelika, dok je serija ASM izrađena od livenog gvožđa.

Kontrolne stanice u tipovima zaštite od eksplozije Ex d IIB + H2 i Ex tb omogućavaju siguran rad, kontrolu i monitoring  postrojenja i mašina u eksplozivno opasnim područjima i zahtevnim industrijskim okruženjima. Pouzdana zaštita zagarantovana je širokim izborom veoma robusnih i otpornih kućišta od aluminijuma i nerđajućeg čelika. Mnoštvo operativnih elemenata koji pokrivaju sve potrebne upravljačke funkcije mogu da se integrišu u skladu sa specifikacijama kupca. Odgovarajuća zaštita od visoke temperature i spoljnih uticaja omogućava upotrebu u gotovo svim industrijskim okruženjima.