PLC Programabilni kontroleri

PLC

Programabilni logički kontroler (PLC) je industrijski digitalni računar kojem je podignut nivo robusnosti, i koji je prilagođen za kontrolu proizvodnih procesa, kao što su proizvodne i montažne linije ili robotski uređaji, ili bilo koje aktivnosti koje zahtevaju visoku produktivnost. Osnovni zahtev jeste visok nivo pouzdanosti uz lakoću programiranja i dijagnostiku kvarova. PLC-i se mogu pronaći u formi malih modularnih uređaja sa desetinama ulaza i izlaza (I / O), u kućištu u kojem je integrisan i procesor, do velikih modularnih uređaja montiranih na matične ploče i rekove sa hiljadama ulaza i izlaza (I / O), i koji su često umreženi sa drugim PLC-ima i SCADA sistemima. Oni mogu biti dizajnirani za proširene temperaturne opsege, sa povećanim otpornostima na električni smetnje i povećanim otpornostima na vibracije i udare.

PLC-ovi su prvi put razvijeni u automobilskoj industriji u SAD, kako bi se obezbedili fleksibilni, robusni i lako programibilni uređaji koji će zameniti žičane releje, tajmere i sekvencere. Pre PLC-a, logika upravljanja, sekvenciranja i bezbednosne blokade za proizvodnju automobila uglavnom su se sastojale od releja, različitih vrsta rotacionih bregastih kontrolera- “programatora”, kao i namenskih PID regulatora procesnih veličina u zatvorenoj petlji. S obzirom da je broj ovakvih pojedinačnih elemenata bio u stotinama ili čak hiljadama, proces promena, unapređenja, održavanja i detektovanja kvarova u takvim postrojenjima bio je veoma zahtevan i skup. Električari su morali da pristupe pojedinačnom ponovnom povezivanju releja da bi promenili radne karakteristike. Kad su digitalni računari postali dostupni, programirani za opštu namenu, ubrzo su primenjeni za kontrolu sekvencijalne i diskretne logike u industrijskim procesima. Iako su od tada do današnjih dana izazovi u razvoju ovih proizvoda bili veliki, ovaj proizvod je preživeo veliki ispit vremena i postao jedna u ključnih komponenti današnje automatizacije. Od tada pa do današnjih dana PLC-i su široko prihvaćeni kao upravljački uređaji u oblasti automatizacije u različitim industrijama, od automatizacija u zgradama i laganoj industriji do teških industrija npr.čelika i primena u rudarstvu.

Momentum u svojoj ponudi od svoga osnivanja ima programabilne logičke kontrolere, a zbog svoje posebnosti ovog proizvoda, nudi i sve prateće inženjering usluge od pravilnog izbora, projektovanja u šire sisteme, tehničke podrške u svim fazama projekta, programiranja i puštanja u rad.

 

PLC serije N primena za Motion Control N serija PLC kontrolera sadrži 32 različita modela: sa 16 U/I, 24 U/I, 40 U/I ili sa 60 U/I;

 • Podržava linearnu interpolaciju, ARC interpolaciju, sinhronizaciju pulsnog izlaza;
 • Podržava apsolutnu adresu, relativnu adresu, kao i rad sa povratnog spregom;
 • Mogućnost redefinisanja tačaka U/I;
 • Unapređena platforma, koristeći ARM+FPGA arhitekturu, izvršavanje je ubrzano 10 puta;
 • 16 tačaka za ulaz/izlaz (8 200KHZ,16 bit brzi pulsni ulaz) (8 200KHZ brzi pulsni izlaz);
 • Opremljen sa 2 porta za komunikaciju (RS232+RS485), koji se mogu proširiti na 3 porta za komunikaciju, a čak 5 porta može se koristiti za programiranje i umrežavanje;
 • Opremljen sa odvojivim terminalom, poboljšana punjiva baterija koja služi za memorisanje vremena i datuma;
 • Kapacitet: 48K program;
 • Proširiv do 7 modula;
 • Napajanje 220VAC ili 24VDC opciono;
 • Mogućnost rada ethernet porta kao i 5 drugih RS232/RS485 istovremeno, podrška za N:N tip umrežavanja.

više na stranici proizvođača…

PLC serije H, kontroler visokih performansi H serije PLC kontrolera poseduje unapređen CPU koji koristi ARM+FPGA arhitekturu, čime je brzina izvršavanja ubrzana više od 10 puta;

 • Podržava 4-kanalni dupli impulsni ulaz velikih brzina (200KHz) i 4-kanalni dupli impulsni izlaz velikih brzina (200KHz);
 • Odvojivi terminali za povezivanje i dodata je punjiva baterija za memorisanje vremena i datuma u slučaju nestanka izvora električnog napajanja;
 • Kontrolne tačke, kapacitet programa i RAM komponente su znatno uvećane;
 • Izmenjen komandni algoritam i dodate nove instrukcije;
 • Podržava komunikaciju formata N,8,1 RTU, kao i baud rate 115200;
 • Korisnicima je omogućeno da pretražuju greške u sistemu po SV817~SV832;
 • Mogućnost rada ethernet porta kao i 5 drugih RS232/RS485 istovremeno, podrška za N:N tip umrežavanja.

 

PLC serije T, standardni kontroler T serija PLC kontrolera sadrži 60 različita modela: sa 16 U/I, 24 U/I, 32U/I, 48 U/I ili sa 60 U/I;

 • Podržava 2-kanalni dupli pulsni ulaz velikih brzina (200KHz) i 2-kanalni dupli pulsni izlaz velikih brzina (200KHz);
 • Odvojivi terminali za povezivanje i dodata je punjiva baterija za memorisanje vremena i datuma u slučaju nestanka izvora električnog napajanja;
 • Kontrolne tačke, kapacitet programa i RAM komponente su znatno uvećane;
 • Izmenjen komandni algoritam i dodate nove instrukcije;
 • Podržava komunikaciju formata N,8,1 RTU, kao i baud rate 115200;
 • Korisnicima je omogućeno da pretražuju greške u sistemu po SV817~SV832;
 • Mogućnost rada ethernet porta kao i 5 drugih RS232/RS485 istovremeno, podrška za N:N tip umrežavanja.

PLC serije C, ekonomični kontroler C serija PLC kontrolera sadrži 72 različita modela: sa 10 U/I, 16 U/I, 24 U/I, 32U/I, 48 U/I ili sa 60 U/I;

 • Dolazi sa 2 porta za komunikaciju (RS232+RS485), od kojih svaki port može biti korišćen za programiranje ili umrežavanje;
 • Ne podržava module za proširenja;
 • Napajanje preko 220VAC ili 24VDC;
 • Ekonomični i praktični;
 • Mogućnost rada ethernet porta kao i 2 druga RS232/RS485 istovremeno, podrška za N:N tip umrežavanja.

 

MODULI ZA PROŠIRENJA

DIGITALNI ulazno izlazni moduli Sadrži 70 tipova, mogu se podeliti na module sa 8 U/I, 16 U/I, 24 U/I, 36U/I, 40 U/I i 60 U/I;

 • Moduli sa više od 8U /I, koji poseduju RS485 komunikacijski port, mogu se koristiti za daljinske U/I;
 • 8 U/I, 16 U/I digitalni moduli podržavaju 24VDC, dok moduli sa više od 16 U/I mogu raditi na 24DVC i na 220AC izvoru napajanja;
 • Proširivi modul može se koristiti za bilo koji kontroler koji podržava proširenje;
 • Ulazima/Izlazima proširivih modula, sa ethernet i RS485 portom, može se pristupiti daljinskim putem.

ANALOGNI ulazno izlazni moduli Postoji 20 modela koji se mogu podeliti na one sa 4 U/I i sa 8 U/I;

 • Tip singala: strujni ili naponski, varijacije opsega signala;
 • Analogni U/I podržava 6 tipova signala: [4,20]mA, [0,20]mA, [1,5]V, [0,5]V, [0,10]V, [-10,10]V.
 • Preciznost hardverske konverzije:12 A/D konvertora, opseg:0~32000.
 • Poseduje RS485 port za komunikaciju, koji se može koristiti za daljinski U/I;
 • Proširivi modul može se koristiti za bilo koji kontroler koji podržava proširenje;
 • Ulazima/Izlazima proširivih modula, sa ethernet i RS485 portom, može se pristupiti daljinskim putem

TEMPERATURNI ulazno izlazni moduli Postoji 12 tipova koji se mogu podeliti na termootpornike, termoparove i na modul sa DS18B20 temeperaturnim senzorom;

 • Vrste termootpornika: PT100, PT1000, Cu50, Cu100;
 • Vrste termoparova: S, K, T, E, J, B, N, R, Wre3/25, Wre5/26, [0,20]mV, [0,50]mV, [0,100]mV;
 • Opremljeni sa RS485 portom za komunikaciju, koji se može koristiti za daljinski U/I;
 • Preciznost hardverske konverzije: 16-bita A/D hardverske konverzije.
 • Ulazima/Izlazima proširivih modula, sa ethernet i RS485 portom, može se pristupiti daljinskim putem.

KOMUNIKACIONI moduli

 

HAIWELL HAPPY – SOFTWARE

 • U saglasnosti sa IEC 61131-3 specifikacijom: podržava programske jezike LD (ladder diagram), FBD (function block diagram) and IL (instruction list)
 • Offline simulator uključujući i offline testranje komunikacije
 • Modularna programska struktura: mogućnost kreiranja do 31 bloka (glavni program), potprogram, interrupt procedure, sub-rutine sa parametrima
 • Zaštita passwordom: tri nivoa (program file password, program blok password, PLC hardware password) i zabrana program uploada.
 • Kreiranje executable fajla za upload do PLC-a, tako da korisnik ne vidi source fajl (izvorni kod)
 • Import i export: blokova, tabela. Komponente i komentari mogu biti importovani i eksportovani