PLC Programabilni kontroleri

PLC

Programabilni logički kontroler (PLC) je industrijski digitalni računar kojem je podignut nivo robusnosti, i koji je prilagođen za kontrolu proizvodnih procesa, kao što su proizvodne i montažne linije ili robotski uređaji, ili bilo koje aktivnosti koje zahtevaju visoku produktivnost. Osnovni zahtev jeste visok nivo pouzdanosti uz lakoću programiranja i dijagnostiku kvarova. PLC-i se mogu pronaći u formi malih modularnih uređaja sa desetinama ulaza i izlaza (I / O), u kućištu u kojem je integrisan i procesor, do velikih modularnih uređaja montiranih na matične ploče i rekove sa hiljadama ulaza i izlaza (I / O), i koji su često umreženi sa drugim PLC-ima i SCADA sistemima. Oni mogu biti dizajnirani za proširene temperaturne opsege, sa povećanim otpornostima na električni smetnje i povećanim otpornostima na vibracije i udare.

PLC-ovi su prvi put razvijeni u automobilskoj industriji u SAD, kako bi se obezbedili fleksibilni, robusni i lako programibilni uređaji koji će zameniti žičane releje, tajmere i sekvencere. Pre PLC-a, logika upravljanja, sekvenciranja i bezbednosne blokade za proizvodnju automobila uglavnom su se sastojale od releja, različitih vrsta rotacionih bregastih kontrolera- “programatora”, kao i namenskih PID regulatora procesnih veličina u zatvorenoj petlji. S obzirom da je broj ovakvih pojedinačnih elemenata bio u stotinama ili čak hiljadama, proces promena, unapređenja, održavanja i detektovanja kvarova u takvim postrojenjima bio je veoma zahtevan i skup. Električari su morali da pristupe pojedinačnom ponovnom povezivanju releja da bi promenili radne karakteristike. Kada su digitalni računari postali dostupni za opštu namenu, ubrzo nakon toga su počeli da se primenjuju za kontrolu sekvencijalne i diskretne logike u industrijskim procesima. Iako su od tada do današnjih dana izazovi u razvoju ovih proizvoda bili veliki, ovaj proizvod je preživeo veliki ispit vremena i postao jedna u ključnih komponenti današnje automatizacije. Od tada pa do današnjih dana PLC-i su široko prihvaćeni kao upravljački uređaji u oblasti automatizacije u različitim industrijama, od automatizacija u zgradama i lakoj industriji do teških industrija npr.čelika i primena u rudarstvu.

Momentum u svojoj ponudi od svoga osnivanja ima programabilne logičke kontrolere, a zbog svoje posebnosti ovog proizvoda, nudi i sve prateće inženjering usluge od pravilnog izbora, projektovanja u šire sisteme, tehničke podrške u svim fazama projekta, programiranja i puštanja u rad.

PLC serije N primena za Motion Control N serija PLC kontrolera sadrži 32 različita modela: sa 16 U/I, 24 U/I, 40 U/I ili sa 60 U/I;

 • Podržava linearnu interpolaciju, ARC interpolaciju, sinhronizaciju pulsnog izlaza;
 • Podržava apsolutnu adresu, relativnu adresu, kao i rad sa povratnog spregom;
 • Mogućnost redefinisanja tačaka U/I;
 • Unapređena platforma, koristeći ARM+FPGA arhitekturu, izvršavanje je ubrzano 10 puta;
 • 16 tačaka za ulaz/izlaz (8 200KHZ,16 bit brzi pulsni ulaz) (8 200KHZ brzi pulsni izlaz);
 • Opremljen sa 2 porta za komunikaciju (RS232+RS485), koji se mogu proširiti na 3 porta za komunikaciju, a čak 5 porta može se koristiti za programiranje i umrežavanje;
 • Opremljen sa odvojivim terminalom, poboljšana punjiva baterija koja služi za memorisanje vremena i datuma;
 • Kapacitet: 48K program;
 • Proširiv do 7 modula;
 • Napajanje 220VAC ili 24VDC opciono;
 • Mogućnost rada ethernet porta kao i 5 drugih RS232/RS485 istovremeno, podrška za N:N tip umrežavanja.

 

PLC serije H, kontroler visokih performansi H serije PLC kontrolera poseduje unapređen CPU koji koristi ARM+FPGA arhitekturu, čime je brzina izvršavanja ubrzana više od 10 puta;

 • Podržava 4-kanalni dupli impulsni ulaz velikih brzina (200KHz) i 4-kanalni dupli impulsni izlaz velikih brzina (200KHz);
 • Odvojivi terminali za povezivanje i dodata je punjiva baterija za memorisanje vremena i datuma u slučaju nestanka izvora električnog napajanja;
 • Kontrolne tačke, kapacitet programa i RAM komponente su znatno uvećane;
 • Izmenjen komandni algoritam i dodate nove instrukcije;
 • Podržava komunikaciju formata N,8,1 RTU, kao i baud rate 115200;
 • Korisnicima je omogućeno da pretražuju greške u sistemu po SV817~SV832;
 • Mogućnost rada ethernet porta kao i 5 drugih RS232/RS485 istovremeno, podrška za N:N tip umrežavanja.

PLC serije T, standardni kontroler T serija PLC kontrolera sadrži 60 različita modela: sa 16 U/I, 24 U/I, 32U/I, 48 U/I ili sa 60 U/I;

 • Podržava 2-kanalni dupli pulsni ulaz velikih brzina (200KHz) i 2-kanalni dupli pulsni izlaz velikih brzina (200KHz);
 • Odvojivi terminali za povezivanje i dodata je punjiva baterija za memorisanje vremena i datuma u slučaju nestanka izvora električnog napajanja;
 • Kontrolne tačke, kapacitet programa i RAM komponente su znatno uvećane;
 • Izmenjen komandni algoritam i dodate nove instrukcije;
 • Podržava komunikaciju formata N,8,1 RTU, kao i baud rate 115200;
 • Korisnicima je omogućeno da pretražuju greške u sistemu po SV817~SV832;
 • Mogućnost rada ethernet porta kao i 5 drugih RS232/RS485 istovremeno, podrška za N:N tip umrežavanja.

 

PLC serije C, ekonomični kontroler C serija PLC kontrolera sadrži 72 različita modela: sa 10 U/I, 16 U/I, 24 U/I, 32U/I, 48 U/I ili sa 60 U/I;

 • Dolazi sa 2 porta za komunikaciju (RS232+RS485), od kojih svaki port može biti korišćen za programiranje ili umrežavanje;
 • Ne podržava module za proširenja;
 • Napajanje preko 220VAC ili 24VDC;
 • Ekonomični i praktični;
 • Mogućnost rada ethernet porta kao i 2 druga RS232/RS485 istovremeno, podrška za N:N tip umrežavanja.

MODULI ZA PROŠIRENJA

DIGITALNI ulazno izlazni moduli Sadrži 70 tipova, mogu se podeliti na module sa 8 U/I, 16 U/I, 24 U/I, 36U/I, 40 U/I i 60 U/I;

 • Moduli sa više od 8U /I, koji poseduju RS485 komunikacijski port, mogu se koristiti za daljinske U/I;
 • 8 U/I, 16 U/I digitalni moduli podržavaju 24VDC, dok moduli sa više od 16 U/I mogu raditi na 24DVC i na 220AC izvoru napajanja;
 • Proširivi modul može se koristiti za bilo koji kontroler koji podržava proširenje;
 • Ulazima/Izlazima proširivih modula, sa ethernet i RS485 portom, može se pristupiti daljinskim putem.

ANALOGNI ulazno izlazni moduli Postoji 20 modela koji se mogu podeliti na one sa 4 U/I i sa 8 U/I;

 • Tip singala: strujni ili naponski, varijacije opsega signala;
 • Analogni U/I podržava 6 tipova signala: [4,20]mA, [0,20]mA, [1,5]V, [0,5]V, [0,10]V, [-10,10]V.
 • Preciznost hardverske konverzije:12 A/D konvertora, opseg:0~32000.
 • Poseduje RS485 port za komunikaciju, koji se može koristiti za daljinski U/I;
 • Proširivi modul može se koristiti za bilo koji kontroler koji podržava proširenje;
 • Ulazima/Izlazima proširivih modula, sa ethernet i RS485 portom, može se pristupiti daljinskim putem

TEMPERATURNI ulazno izlazni moduli Postoji 12 tipova koji se mogu podeliti na termootpornike, termoparove i na modul sa DS18B20 temeperaturnim senzorom;

 • Vrste termootpornika: PT100, PT1000, Cu50, Cu100;
 • Vrste termoparova: S, K, T, E, J, B, N, R, Wre3/25, Wre5/26, [0,20]mV, [0,50]mV, [0,100]mV;
 • Opremljeni sa RS485 portom za komunikaciju, koji se može koristiti za daljinski U/I;
 • Preciznost hardverske konverzije: 16-bita A/D hardverske konverzije.
 • Ulazima/Izlazima proširivih modula, sa ethernet i RS485 portom, može se pristupiti daljinskim putem.

KOMUNIKACIONI moduli

 • Dostupni su različiti komunikacioni moduli za raznovrsne aplikacije. Za više infomacija nas kontaktirajte.

HAIWELL HAPPY – SOFTWARE

 • U saglasnosti sa IEC 61131-3 specifikacijom: podržava programske jezike LD (ladder diagram), FBD (function block diagram) and IL (instruction list)
 • Offline simulator uključujući i offline testranje komunikacije
 • Modularna programska struktura: mogućnost kreiranja do 31 bloka (glavni program), potprogram, interrupt procedure, sub-rutine sa parametrima
 • Zaštita passwordom: tri nivoa (program file password, program blok password, PLC hardware password) i zabrana program uploada.
 • Kreiranje executable fajla za upload do PLC-a, tako da korisnik ne vidi source fajl (izvorni kod)
 • Import i export: blokova, tabela. Komponente i komentari mogu biti importovani i eksportovani

 

Naši kupci se uobičajeno interesuju i za ove proizvode:

Isporučujemo uglavnom sa lagera