Razvodne kutije Ex d

EX_Terminal_Junction_Boxes_Ex_d

Optimalna zaštita za širok spektar instalacija postiže se pomoću robusnog neprodornog kućišta serija EJB, GUB. Materijali koji su zastupljeni su aluminijum, nerđajući čelik i liveno gvožđe.

Da bi se zaštitile signalne i distributivne mreže od teških uslova okoline i opasnosti od eksplozije, dostupni su različiti tipovi neprodornih priključnih i razvodnih kutija. Nekoliko varijanti kućišta i mogućnosti materijala, kao i prilagođena konfiguracija sa tipovima terminala i kablovskih uvodnica omogućavaju prilagođavanje različitim zahtevima primene. Odgovarajuća mehanička zaštita, kao i zaštita od temperature okoline, robusni materijali za kućišta poput aluminijuma i nehrđajućeg čelika bez bakra, osiguravaju dugotrajnu i sigurnu upotrebu.