Razvodne kutije Ex d

Optimalna zaštita za bilo koju instalaciju postiže se pomoću robusnog neprodornog kućišta serija EJB, GUB, E115, i ASM. Materijali koji su zastupljeni su aluminijum, nerđajući čelik i liveno gvožđe.

Da bi se zaštitile signalne i distributivne mreže od teških uslova okoline i opasnosti od eksplozije, dostupni su različiti tipovi zapaljivih priključnih kutija i razvodnih kutija. Nekoliko varijanti kućišta i mogućnosti materijala, kao i prilagođena konfiguracija sa tipovima terminala i kablovskih uvodnica omogućavaju prilagođavanje svim zahtevima primene. Odgovarajuća zaštita od prolaza i temperature okoline, kao i robusni materijali za kućišta poput aluminijuma i nehrđajućeg čelika bez bakra, osiguravaju dugotrajnu i sigurnu upotrebu.