Distributivni ormani Ex de

Kombinacija neprodornog kućišta za zaštitu opreme sa Ex e sertifikovanim upravljačkim i terminacionim jedinicama nudi mnoge pogodnosti tokom instalacije, održavanja i dogradnje.

Dostupan je širok spektar čvrstih kućišta za zaštitu od vatre, za zaštitu opreme od eksplozije ili opasnosti po životnu sredinu, dok su upravljački elementi i terminali za vezu signala i napajanja lako dostupni u Ex de kutijama.

Ex de rešenja sastoje se od kombinacije kućišta otpornog na pritisak (vatrootporno Ex d) na vrhu i povećanog sigurnosnog kućišta Ex e ispod, koje uključuje terminale i upravljačke elemente u prilagođenim instalacijama. Kućišta su sigurno povezana preko posebnog kablovskog kanala. Prirubnica između kućišta sprečava nagomilavanje prljavštine i prodiranje vlage.