Servo sistemi

Servo sistemi

Servo sistemi su bazirani na servo motorima i pripadajućim servo regulatorima, i koriste se u visokoproduktivnim aplikacijama gde je potrebno veoma precizno upravljanje pozicijom, brzinom ili ubrzanjem.

Servo motori su rotacioni aktuatori koji se koriste u aplikacijama gde je potrebno upravljanje ugaonom pozicijom, brzinom i ubrzanjem. Kada kažemo sevo motor tu najčešće podrazumevamo sinhroni sa permanentnim magnetima koji da bi se efikasno kontrolisao radi u kombinaciji sa senzorom koji daje informaciju o poziciji i/ili brzini.

Servo regulatori, ili servo drajvovi (servo drive) su komponente fleksibilne automatizacije, energetski veoma slični inverterima ili frekventnim regulatorima, ali su po pravilu opremljeni interfejsima za senzore pozicije / brzine (enkoderi, resolveri,…), komunikacionim interfejsima za vezu sa upravljačkim uređajima ili kontrolerima kretanja (motion controller), ili u nekim slučajevima imaju i sami određeni stepen inteligencije.