Compax 3s

Compax 3

Compax3 je Parker-ova globalna platforma servo pogona – nudi nizjednoosnih i višeosnih servo pogonskih modula visokih performansi, kao i hidrauličnih regulatora. Serija ‘C3S’ samostalnih jednoosnih servo regulatora / kontrolera nudi izlazne snage od 1 do 25kVA, sa mogućnostima napajanja od 1/3 * 230VAC do 3 * 480VAC.

Na osnovu moćnih tehnoloških funkcija, pogoni Compax3 mogu rešiti širok spektar primena – od osnovne analogne kontrole zakretnog momenta, brzine, pozicije, smera do inteligentnih pogona sa naprednim elektronskim upravljanjem CAM-om i PLCopen funkcionalnim modulima, koji se mogu programirati u skladu sa IEC 61131-3 koristeći CoDeSys razvojno okruženje.

Tržišta:

 • Automatizacija fabrika
 • Mašine za pakovanje
 • Razne industrijske

Karakteristike i prednosti:

 • Pokreće sve tipove motora – tehnologije sinhronih, asinhronih, linearnih i obrtnih motora
 • Podrška većini uređaja za povratnu petlju, uključujući rezolver, rotacione i linearne inkrementalne enkodere, jedno / više okretne Sine-Cos apsolutne enkodere (EnDat & Hiperface interfejsi) i analogno / digitalne hall senzore.
 • Standardno IEC61131-3 programiranje
 • Integrisan je aplikativni softver

Aplikacije:

 • Mašine za pakovanje
 • Mašine za oblikovanje materijala
 • Štamparske mašine
 • Mašine za rukovanje materijalom