PARKER Parker Hannifin

Parker

Momentum ima distributerski ugovor sa Elektromehaničkom divizijom Parkera za Evropu -Parker EMDE od 2013. godine. Parker EMDE je fokusiran na dizajn i proizvodnju, rešenja i proizvoda, koja obezbeđuju klijentima dodatu vrednost unapređujući efikasnost, povećavajući produktivnost, omogućavajući superiornu preciznost i redukujući troškove.

Parker EDME nudi kompletan obim regulaisanih elektromotornih pogona uključujući:

Svi ovi regulatori su upotrebljivi za kontrolu brzine, obrtnog momenta, pozicije, a dostupni su za nominalne snage čak i preko 2MW. Parker takođe nudi invertore za aplikacije za obnovljive izvore energije, hibridna vozila, mobilnu opremu, kao i obilje drugih aplikacija i tržišta.

Parker traje kao globalno prisutna kompanija već više od 100 godina. Već više od 100 godina, Parkerova rešenja omogućavaju i podržavaju različita dostignuća u proizvodnji, istraživanju svemira, kao i inovacije u skoro svakoj mašini koja se pokreće.