Elektromotori

Proizvodni program asinhronih elektromotora za aplikacije u regulisanim elektromotornim pogonima:

  • Standardan cilidričan oblik kućišta sa opcijama inkrementalnog enkodera i/ili prinudne ventilacije i kočnice
  • Kvadratno kućište smanjene osne visine, prilagođeno aplikacijama gde je potrebno zameniti jednosmerni motor
  • Proizvodni program elektromotora jednosmerne struje za još uvek aktulene aplikacije sa DC regulatorima