Elektromotori

motori

Proizvodni program asinhronih elektromotora za aplikacije u regulisanim elektromotornim pogonima:

 • Standardan cilidričan oblik kućišta sa opcijama inkrementalnog enkodera i/ili prinudne ventilacije i kočnice
 • Kvadratno kućište smanjene osne visine, prilagođeno aplikacijama gde je potrebno zameniti jednosmerni motor
 • Proizvodni program elektromotora jednosmerne struje za još uvek aktulene aplikacije sa DC regulatorima

Serija JM Trofazni elektromotori standarizovani za opštu namenu i primenu u industiji, sa kaveznim rotorom, potpuno zatvoreni, sa eksternim ventilatorom za hlađenje, u skladu sa IEC 60034-1.

 • Veličina elektromotora IEC 56…IEC160
 • Snage 0,12 kW…22 kW
 • Napajanje Y/D – 400/230 Vac
 • Brzina 2800, 1400, 900, 700 obrtaja
 • Stepen zaštite IP55
 • Izolacija klase F
 • Stalan rad S1
 • kućište elektromotora aluminijumsko sa montažnim stopama

Serija GM Trofazni elektromotori standarizovani za opštu namenu i primenu u industiji, sa kaveznim rotorom,
potpuno zatvoreni, sa eksternim ventilatorom za hlađenje, u skladu sa IEC 60034-1.

 • Veličina elektromotora IEC 160…IEC 450
 • Snage 0.75 kW…900 kW
 • Napajanje 400 Vac
 • Brzina 2800, 1400, 900, 700 obrtaja
 • Stepen zaštite IP55
 • Izolacija klase F
 • Stalan rad S1
 • Kućište elektromotora od livenog gvožđa
 • Zaštita namotaja od pregrevanja

Serija JMK i GMK Asihroni trofazni motor za industrijsku primenu sa AC ili DC kočnicom

 • Veličina elektromotora IEC 63…IEC 160
 • Snage 0,12 kW…55 kW
 • Moment kočnice 4 Nm…300 Nm
 • Napajanje 400 Vac
 • Brzina 2800, 1400, 900, 700 obrtaja
 • Stepen zaštite IP55
 • Izolacija klase F
 • Stalan rad S1
 • Elektromagnetna kočnica, velika brzina kočenja
 • Pogodan za primenu sa frekventnim regulatorom
 • zaštita namotaja od pregrevanja

Serija HPE Kompakt motori su trofazni i monofazni elektromotori

 • Snage 0,27 kW…9,2 kW
 • Napajanje 400 Vac
 • Brzina 2800, 1400 obrtaja
 • Stepen zaštite IP54 , na zahtev IP55
 • Izolacija klase F
 • Stalan rad S1 ili 50…60%
 • Kavezni rotor
 • Zatvoren spoljni ventilator
 • Moguća ugradnja DC kočnice

 

 

Raspoloživi dokumenti:

 • User manual (.pdf, ENG)