Upravljačke stanice Ex e

Složeni zahtevi za upravljanjem i monitoringom koristeći do 35 radnih elemenata mogu se ispuniti koristeći GLCP upravljačke stanice od materijala GRP. Serija FXLSCP od nerđajućeg čelika može da kombinuje do 56 radnih elemenata u jenoj stanici.

Za efikasan rad i nadzor više električnih krugova i mašina u područjima opasnim od eksplozije, kontrolne stanice mogu biti prilagođene tačno da udovoljavaju zahtevima primene. Odgovarajuća zaštita od visoke i temperature plus izdržljivi materijali za zatvaranje poput poliestera ojačanog staklenim vlaknima i elektropoliranog nerđajućeg čelika garantuju pouzdanrad čak i u veoma teškim okruženjima ili na lokacijama gde je potrebno ispuniti visoke zahteve za higijenskim uslovima (prerade mesa, voća, hemijska industrija…).