Temperatura i termoregulacija

Pixsys je kompanija sa 20 godina iskustva u dizajnu i proizvodnji instrumentacije za procesno upravljanje i industrijsku automatizaciju.

Počev od dizajna hardvera i softvera, pa sve do sklapanja proizvoda, kompletiran je celokupan proizvodni ciklus u sopstvenoj fabrici u Italiji. Proizvodni koncept se bazira na fleksibilnoj strukturi hardvera i softvera čime se smanjuje broj modela proizvoda, na interfejsu koji je veoma jednostavan i veoma orijentisan korisniku, kao i na programerskim alatima koji pojednostavljuju pokretanje, puštanje u rad, ali i servis u postprodaji.

Naš najprodavaniji model je Pixsys ATR121 čije specifikacije su sledeće :

  • PID kontroler ATR121 u kućištu 32x74 je visoko konfigurabilan i funkcionalno sveobuhvatan, što znači da unutar familije nema potrebe za veliki broj modela (manji lager za veliki broj različitih aplikacija).
  • Ulazi mogu biti programirani za temperaturne senzore, otporne termometre ili termoparove, ali i za transmitere pritiska, vlage ili protoka.
  • Algoritam PID upravljanja za grejanje-hlađenje je optimiran kako za temperaturnu regulaciju tako i za regulaciju procesnih varijabli sa brzim promenama kao što su pritisak ili protok
  • Softverske funkcije na izlazima uključuju logiku uključeno/ isključeno (relejni kontakt ili SSR) za potrebe industrijske termoregulacije, klimatizacije ali i npr. sistemima za doziranje
  • Izlaz kontrolera uključuje i relejnu logiku i SSR logiku (Solid State Relay), ali je moguće koristiti jedinicu kao indikator ako se ne zahtevaju regulacija i alarmiranje
  • PID i Autotune omogućavaju da se regulacija procesne veličine adaptira uslovima aktuelne instalacije. Komplet za brzo podešavanje pomoću PC-a sadrži: Memory Card sa ili bez baterije, kao i softver LABSOFTVIEW.