Temperatura i termoregulacija

Termoregulacija

U ovoj proizvodnoj familiji poseban fokus je postavljen na kontrolu procesa i to posebno na analogne promenljive, pre svega temperaturu kao jednu od najvažnijih procesnih veličina u današnjoj industriji. Ova proizvodna familija poseduje izuzetnu fleksibilnost hardverskih i softverskih struktura i korisničkog interfejsa. Asortiman proizvoda u ovoj proizvodnoj familiji uključuje PID kontrolere serije ATR, indikatore serije STR, pretvarače signala sa RFID / NFC tehnologijom, tajmere / brojače, PLC-ove, HMI i industrijske računare sa integrisanim soft-PLC-om.

ATR121

 • PID kontroler ATR121 u kućištu 32×74 je visoko konfigurabilan i funkcionalno sveobuhvatan, što znači da unutar familije nema potrebe za veliki broj modela (manji lager za veliki broj različitih aplikacija).
 • Ulazi mogu biti programirani za temperaturne senzore, otporne termometre ili termoparove, ali i za transmitere pritiska, vlage ili protoka.
 • Algoritam PID upravljanja za grejanje-hlađenje je optimiran kako za temperaturnu regulaciju tako i za regulaciju procesnih varijabli sa brzim promenama kao što su pritisak ili protok
 • Softverske funkcije na izlazima uključuju logiku uključeno/ isključeno (relejni kontakt ili SSR) za potrebe industrijske termoregulacije, klimatizacije ali i npr. sistemima za doziranje
 • Izlaz kontrolera uključuje i relejnu logiku i SSR logiku (Solid State Relay), ali je moguće koristiti jedinicu kao indikator ako se ne zahtevaju regulacija i alarmiranje
 • PID i Autotune omogućavaju da se regulacija procesne veličine adaptira uslovima aktuelne instalacije. Komplet za brzo podešavanje pomoću PC-a sadrži: Memory Card sa ili bez baterije, kao i softver LABSOFTVIEW.

ATR142

 • PID kontroler ATR142 u kućištu 32×74 je visoko konfigurabilanfunkcionalno sveobuhvatan, što znači da unutar familije nema potrebe za veliki broj modela (manji lager za veliki broj različitih aplikacija)
 • Širok opseg napona napajanja 24 do 230V AC/DC.
 • Ulazi mogu biti programirani za temperaturne senzore, otporne termometre ili termoparove, ali i za transmitere pritiska, vlage ili protoka.
 • Algoritam PID upravljanja za grejanje-hlađenje je optimiran kako za temperaturnu regulaciju tako i za regulaciju procesnih varijabli sa brzim promenama kao što su pritisak ili protok.
 • Softverske funkcije uključuju i tajmer funkciju sa opcijama odloženog starta kontrole procesa ili vremenski vođenog upravljanja.
 • PID i Autotune omogućavaju da se regulacija adaptira algoritmu aktuelne instalacije.
 • Komplet za brzo podešavanje pomoću PC-a sadrži: Memory Card sa ili bez baterije, softver LABSOFTVIEW

ATR236

 • ATR 236 je PID termoregulator veličine 48x48mm (1/16 DIN) sa displejom u dva reda po 4 cifre.
 • Analogni ulaz može da se konfiguriše za različite temperaturne senzore, dok relejni i SSR izlazi mogu da se koriste kao upravljački ili alarmni.
 • Opseg napajanja je veoma širok od 24 do 230V AC/DC sa galvanskom izolacijom prema mreži. Funkcija Soft-Start omogućava programiranje rastućeg gradijenta u stepenima na sat.
 • PID i Autotune omogućavaju da se regulacija adaptira algoritmu aktuelne instalacije.
 • Komplet za brzo podešavanje iz PC-a sadrži:Memory Card sa ili bez baterije, softver LABSOFTVIEW.

ATR243

 • ATR243 kontroler predstavlja najbolji model u familiji sa najviše mogućnosti.
 • Kućište je veličine 48x48mm (1/16 DIN) i karakteriše ga visoka konfigurabilnost.
 • Ulaz može da se programira za temperaturne senzore, otporne termometre i termoparove, ali takođe i za transmitere pritiska, vlage i protoka.
 • Softverske funkcije modela ATR243 uključuju PID kontrolni algoritam vruće-hladno, logiku otvoreno/ zatvoreno za kontrolu ventila, programiranje upravljačkog ciklusa (do 3 sekcije).
 • PID i Autotune omogućavaju da se regulacija adaptira algoritmu dotične instalacije.
 • Komplet za brzo podešavanje pomoću PC-a sadrži: Memory Card sa ili bez baterije, softver LABSOFTVIEW.