Tasteri preklopke, HMI

Tasteri preklopke HMI

Kod opreme instalirane u elektro ormane za distribuciju električne energije ili automatizaciju osnovna komunikacija između operatera i opreme, interfejs između operatera i mašine (HMI-Human Machine Interface) ostvaruje se preko različitih komandnih i signalnih elemenata. U familiji ovih proizvoda pre svega se nalaze tasteri sa različitim bojama dugmića, svetleći tasteri sa funkcijom signalizacije, preklopke, izborne preklopke sa više položaja, različitim oblicima polugica, mogućnošću svetlosne signalizacije, ključ preklopke, gljivasti tateri crvene boje ali i drugih boja, potenciometri, višepoložajni prekidači sa polugom – džojstik palice, višefunkcijski tasteri sa do 4 funkcije u jednom elementu, nožni prekidači, dvoručne komande, kutije sa jednom ili više otvora do ukupno 6, za različite funkcije zaštite, LED lampice za signalizaciju, pripadajući različiti kontaktni blokovi, dodaci i pribori.