Osigurači

Momentum d.o.o. u svojoj ponudi ima i automatske osigurače, topljive osigurače, rastavljače-drišeri, kontaktore  i bimetale, zaštitne prekidače, teretne sklopke kao i motorno zaštitne prekidače (DM sklopke) renomiranog proizvođača NOARK.