Seneca

seneca partner

Seneca je Italijanski proizvođač sa preko 30 godina iskustva na polju industrijske automatizacije.

Momentum saradnju sa ovim italijanskim proizvođačem započinje u težnji da svoj proizvodni program dopuni sa uređajima za industrijsku komunikaciju i telekontrolu. Tako da iz proizvodnog programa Seneca, nudimo proizvodne linije:

Osnovna osobina ovih rešenja je otvorenost, fleksibilnost, mogućnosti proširenja i konektivnost koristeći vodeće mrežne protokole  HTTP, FTP, SMTP, TCP-IP, i tehnologije kao što je 3G+ i web serveri.