Bežična rešenja

PA_WirelessHART_Group_Image_1024x300px

Bežične HART (Wireless HART) mreže za automatizaciju procesa

Bežična komunikacija u poslednje vreme brzo dobija na značaju u aplikacijama za automatizaciju. Za automatizaciju procesa izazovi ne predstavljaju količinu podataka, već razdaljine koje treba premostiti. Kad god arhitektura postrojenja ne dopušta konvencionalno ožičenje, vrednosti mernih veličina su dostupne samo čestim posetama terenu.

Bežični HART ( Wireless HART) nudi ekonomično rešenje.

Izmerene vrednosti postaju redovno dostupne, što dovodi do povećanog kvaliteta i ekonomičnijeg rada procesnih postrojenja. U mreži zasnovanoj na Bežičnom HART-u (Wireless HART), svaki uređaj koji učestvuje istovremeno radi kao izvor signala i repetitor. Putem usmeravanja pojedinih signala kroz celu mrežu, omogućena je široka mrežna arhitektura.

Proizvodi familije Bežični HART (Wireless HART)

Kompanija Pepperl+Fuchs nudi nekoliko modula za povezivanje senzora u upravljački sistem ili sistem upravljanja procesima koristeći bežičnu mrežu. Ovi proizvodi familije Bežični HART (Wireless HART) podržavaju instalaciju uređaja u polju, različitih proizvođača, bez potrebe za dodatnim naporima i troškovima ožičenja. Pouzdana komunikacija bez smetnji omogućena je uz pomoć sledećih komponenti.

Bežični HART (Wireless HART) Gateway

Osnovni element i najnapredniji uređaj u Bežičnoj HART (Wireless HART) mreži je naš Bežični HART (Wireless HART) gejtvej (gateway), koji uspostavlja bežičnu vezu sa mrežom sa jedne strane i žičanu vezu sa stabilnim delom kompanijske mreže. Nudi jedan ili više interfejsa za host sisteme (RS 485, Ethernet, PROFIBUS) i opremljen je sa aplikacijama “Network Manager” i “Security Manager”.

Bežični HART (Wireless HART) adapter

Bežični HART (Wireless HART) adapteri mogu se direktno ili kratkim kablom povezati na svaki konvencionalni HART ili 4 mA …20 mA uređaj u polju. Oni čitaju podatke uređaja u polju putem HART-a ili prevode signal 4 mA … 20 mA u digitalnu vrednost i prenose podatke u Bežičnu HART (Wireless HART) mrežu. Ova izuzetno fleksibilna rešenja pretvaraju svaki uređaj u polju u bežični uređaj Bežičnog HART-a (Wireless HART).

Bežični HART (Wireless HART) pretvarač temperature

Bežični HART (Wireless HART) pretvarač temperature je uređaj u polju koji je već opremljen Bežičnim HART (Wireless HART) interfejsom. U tom slučaju je interfejs od 4 mA … 20 mA zamenjen antenom koji informaciju o temperaturi prostire mrežom Bežičnog HART-a (Wireless HART).