Signalizacija

Signalizacija

Evropska direktiva o mašinama 2006/42/CE zahteva postavljanje odgovarajućih zvučnih i vizuelnih uređaja upozorenja kao suštinski bezbednosni zahtev za operatera u industrijskim okruženjima. Većina pitanja koja se ispituju u direktivi odnose se na dizajnerske karakteristike koje obezbeđuju potpunu sigurnost celog „mašinskog sistema“.
Tačka 2 uvoda naglašava sve veći značaj signalnog uređaja na mašini, tj.: „Sektor mašina važan je deo industrije i jedan je od osnova ekonomije. Društveni troškovi velikog broja nesreća uzrokovanih direktno upotrebom mašina mogu se umanjiti inherentno sigurnim dizajnom, pažljivom konstrukcijom mašina i pravilnom ugradnjom i održavanjem.”

Razvoj signalne opreme doprinosi upravo podizanju bezbednosnih uslova i kao takva je nezaobilazan deo današnje industrije. Dve su osnovne grupe signalnih uređaja:

  • zvučna signalizacija
  • svetlosna signalizacija

Forme, oblici, fizičke veličine, jačine i dr. su raznovrsne i veoma prilagođene svakoj željenoj primeni.