Usluge

U osnovi svoga delovanja na tržištu Momentum nudi inženjering usluge i rešenja, što podrazumeva proces od kreiranja inicijalne ideje do realizacije, pri tome se bazirajući na velikom iskustvu u projektovanju i realizaciji projekata. Inženjering pristup bazira se kako na opremi iz sopstvenog proizvodnog programa tako i na opremi drugih proizvođača i distributera. Osnovni cilj je da se korisniku obezbedi potpuno funkcionalno, pri tome optimalno rešenje sa stanovišta pouzdanosti, garancija, rokova isporuka i krajnje cene.

Na bazi višegodišnjeg iskustva razvijen je širok spektar inženjering usluga od izrade tehničke dokumentacije, projektne dokumentacije, izrade različitih vrsta ormana energetike, automatike i elektromotornog pogona, revitalizacija starih mašina, izvođenja instalaterskih radova, podešavanje i parametrisanje različitih uređaja za ispravan rad, izrada softvera za upravljanje i nadzor, puštanje sistema u rad, štampanje različitih oznaka unutar industrijskih ormana, oznaka za tastere, preklopke, signalne lampice i redne kleme, sve to uz adekvatne rokove izvođenja i odgovarajuće garancije.

Usluge:

  • Usluga instalacije uređaja i montaže na licu mesta, povezivanja kablova, podešavanja i puštanja u rad frekvetnih regulatora, različitih drugih regulatora, Ex programabilnih barijera i drugih uređaja za automatizaciju
  • Inženjering usluga programiranja izrade aplikativnog programa i prenosa u PLC
  • Usluga podešavanja i puštanja u rad različitih aplikacija u sistemima vodosnabdevanja, bunarskih postrojenja, crpnih stanica, booster stanica, koji se baziraju na različitim topologijama i sistemima pumpi koje rade kao radna/rezervna, kaskadnim i Multipump aplikacijama
  • Usluga zamena postojećih neispravnih ili amortizovanih PLC-a, prenos programa u novi kontroler, podešavanje i puštanje u rad
  • Usluga ispitivanja, defektaže i mogućnosti otklanjanja različitih vrsta kvarova u sistemima za automatizaciju i elektromotorne pogone na licu mesta
  • Usluga podešavanja sistema za automatizaciju i elektromotornih pogona kranova, pogona vožnje krana, pogona vožnje mačke, pogona dizanja
  • Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije, uputstava za rad i druge tehničke dokumentacije
  • Usluga šemiranja ormana, izrade elektro ormana prema dokumentaciji izrađenoj od strane drugog integratora ili korisnika opreme
  • Usluga tehničke podrške za različite sisteme automatizacije, za sve familije i pojedinačne proizvode iz našeg proizvodnog programa i šire