Usluge

U osnovi svoga delovanja na tržištu Momentum nudi inženjering usluge i rešenja, što podrazumeva proces od kreiranja inicijalne ideje do realizacije, pri tome se bazirajući na velikom iskustvu u projektovanju i realizaciji projekata. Inženjering pristup bazira se kako na opremi iz sopstvenog proizvodnog programa tako i na opremi drugih proizvođača i distributera. Osnovni cilj je da se korisniku obezbedi potpuno funkcionalno, pri tome optimalno rešenje sa stanovišta pouzdanosti, garancija, rokova isporuka i krajnje cene.

Na bazi višegodišnjeg iskustva razvijen je širok spektar inženjering usluga od izrade tehničke dokumentacije, projektne dokumentacije, izrade različitih vrsta ormana energetike, automatike i elektromotornog pogona, revitalizacija starih mašina, izvođenja instalaterskih radova, podešavanje i parametrisanje različitih uređaja za ispravan rad, izrada softvera za upravljanje i nadzor, puštanje sistema u rad, štampanje različitih oznaka unutar industrijskih ormana, oznaka za tastere, preklopke, signalne lampice i redne kleme, sve to uz adekvatne rokove izvođenja i odgovarajuće garancije.

Usluge:

 • Usluga instalacije uređaja i montaže na licu mesta, povezivanja kablova, podešavanja i puštanja u rad frekvetnih regulatora, različitih drugih regulatora, Ex programabilnih barijera i drugih uređaja za automatizaciju
 • Inženjering usluga programiranja izrade aplikativnog programa i prenosa u PLC
 • Usluga podešavanja i puštanja u rad različitih aplikacija u sistemima vodosnabdevanja, bunarskih postrojenja, crpnih stanica, booster stanica, koji se baziraju na različitim topologijama i sistemima pumpi koje rade kao radna/rezervna, kaskadnim i Multipump aplikacijama
 • Usluga zamena postojećih neispravnih ili amortizovanih PLC-a, prenos programa u novi kontroler, podešavanje i puštanje u rad
 • Usluga ispitivanja, defektaže i mogućnosti otklanjanja različitih vrsta kvarova u sistemima za automatizaciju i elektromotorne pogone na licu mesta
 • Usluga podešavanja sistema za automatizaciju i elektromotornih pogona kranova, pogona vožnje krana, pogona vožnje mačke, pogona dizanja
 • Usluga izrade projektno tehničke dokumentacije, uputstava za rad i druge tehničke dokumentacije
 • Usluga šemiranja ormana, izrade elektro ormana prema dokumentaciji izrađenoj od strane drugog integratora ili korisnika opreme
 • Usluga tehničke podrške za različite sisteme automatizacije, za sve familije i pojedinačne proizvode iz našeg proizvodnog programa i šire

 

U svakodnevnom radu koristimo sledeće softverske pakete:

 • Haiwell Happy, softver za Haiwell PLC programiranje.
 • Haiwell Cloud SCADA, softver za Haiwell HMI, industrijski PC, SCADA, programiranje.
 • SeAL, Seneca Advanced Language, softver za programiranje familije Seneca komunikacionih uredjaja.
 • EasySetup, paket za programiranje svih Seneka programabilnih uredjaja.
 • EasyMyAlarm2, softver za programiranje Seneca MyAlarm uredjaja.
 • PDQ, Parker Drive Quicktool, softver za programiranje Parker AC30 invertora.
 • RemoteDrive, softver za programiranje Santerno invertora.
 • Design Spark Electrical, softver za ctanje elektricnih shema.
 • WinLog Pro, softver za proramiranje HMI, SCADA.
 • MarkingPro XT, softver za stampanje tagova.
 • PlProg, softver za programiranje logike odredjenih serija Pixsys PLC-ova.
 • Td Designer, softver za programiranje grafike odredjenih serija Pixsys PLC-ova.
 • PACTware, softver za konfigurisanje Pepperl Fuchs barijera.
 • CsCape, softver za proramiranje Horner PLC-ova.
 • DSE Lite, softver za konfiguraciju odredjrnih serija Parker AC, DC drajvova.