Prekidačka napajanja

Cabur napajanja

Prekidačka napajanja 12Vdc, 24Vdc, 48Vdc (italijanskog proizvođača Cabur)

Totalna zaštita: svi modeli su obezbeđenim sa zaštitom na izlazu od preopterećenja kratkog spoja, prekotemperature, i prenapone, za ulaz i izlaz. Ulaz za trofazne modele uključuju aktivnu zaštitu od prenapona – ograničavač udarne struje, koji sprečava kvarove u slučaju prenapona generisanim komutacijom opterećenja ili kvarovima na industrijskim mrežama, kada napon može doseći 3-4 puta veću vrednost, sa trajanjem od 1,3ms (propis VDE-0160), koje može biti destruktivno za komponente na ulazu. Ovo povećava pouzdanost, posebno u mrežama koje su izložene strujnim udarima i kvarovima.

Paralelna i redundantno paralelna povezivanja: sva Cabur napajanja se mogu povezati u paraleli da bi se kombinovala snaga od 2 ili više napajanja. Dodatno, modeli koji imaju izlaznu separacionu diodu (Oring diodu) se mogu koristiti u redundantnim paralelama (molimo Vas da pogledate u katalogu). Mi preporučujemo podešavanje izlaza svih jedinica napajanja na isti naponski nivo (tolerancija je ±50 mA),primenom istog kalibracionog optrećenja, pre njihovog paralelnog povezivanja. Mi takođe preporučujemo korišćenje istog modela jedinica napajanja.

Serijsko vezivanje: sva Cabur napajanja mogu da imaju svoje izlaze povezane u seriju da bi duplirali napon ili da bi dobili dualni naponski izlaz, na primer ±12 v ili ±24V. Mi preporučujemo da koristite napajanja istog modela i antiparalelnu diodu, prikladne veličine da bi izdržala maksimalnu struju napajanja.

Energetski signal OK: ovo se može naći na svim CSF, CSG i CSW modelima. Kontakt 1A/30Vdc menja stanje kada je izlazni napon pao ispod praga od -10% od nominalnog napona, u slučaju kratkog spoja na izlazu ili preopterećenja koje je prekoračilo specifikacije ili zbog kvara mreže.