Soft starteri

Softstart

U najvećem broju pogona današnjice kao pokretačke mašine najviše se koriste električni motori u širokom opsegu snaga. Ti pogoni mogu biti npr liftovi, pokretne trake, pumpe, kompresori, ventilatori itd. U ovim elektromotornim pogonima ima raznih izvedbi električnih motora, a najčešće se korišćeni su trofazni kavezni asinhroni motori. Razlog tako rasprostranjene primene ovih motora jeste u tome što su oni relativno niskih cena, jednostavne konstrukcije i troškovi održavanja su im takođe niski. Međutim, ovi motori imaju i svoje nedostatke, a jedan od problema koji se javlja u pogonima sa asinhronim motorima jeste i samo pokretanje motora gde, pri direktnom dovođenju nominalnog napona, struja koju motor povlači iz mreže može biti i do 9 puta veća od nominalne. Ovako velike vrednosti struja predstavljaju problem za zaštitu motora, unose i velika električna i mehanička naprezanja u sistem koja mogu dovesti do ozbiljnih oštećenja u pogonu, stradanja instalacija, lomljenja mehanizacije itd. Postoje različite tehnike za ograničavanje ove struje među kojima se naviše koriste preklopka zvezda-trougao, softstarteri i frekventni pretvarači. Svaka od ovih rešenja imaju svoje primene u zavisnosti od vrste pogona u kom se motor nalazi.

Softstarteri su uredjaji energetske elektronike koje koristimo prilikom pokretanja ili zaustavljanja asinhronih motora kako bi smo ograničili struju, odnosno moment koji motor razvija u ovim prelaznim stanjima.

Softstarter suštinski predstavlja naponski AC/AC pretvarač koji se (u slučaju trofaznih sistema) sastoji od tri, dva ili čak samo jednog para antiparalelno vezanih tiristora, na čije se gejtove dovode signali sa elektonske ploče mikrokontrolera. Tiristori provode ili ne provode struju u zavisnosti od toga da li na njihovim ulazima postoji signal ili ne. Faktor ispune (ugao paljenja tiristora) se menja postepeno od vrednosti 1 do 0. Brzina ove promene zavisi od vremena trajanja zaleta koje želimo da imamo. Na taj način na priključke motora dovodimo napone koji su malih vrednosti i postepeno ih povećavamo do nominalnih vrednosti. Kada je zalet obavljen, rotor se obrće nominalnom brzinom i tada je ugao paljenja tiristora jednak nuli, odnosno napon na motoru jeste nominalan. Ovako smo izbegli pokretanje motora direktnim dovođenjem mrežnog napona i velike vrednosti struje i momenta koje se imaju u toj situaciji.

Ukoliko postoji bajpas kontaktor, on se nakon izvršenog zaleta aktivira i kratko spaja softstarter isključujući ga na taj način iz kola. Aktiviranjem bajpasa eliminišemo gubitke snage koji se javljaju na tiristorima i tako produžavamo vek trajanja uređaja i povećavamo energetsku efikasnost.