Signal kondicioneri

Signal kondicioneri (pretvarači signala) sprečavaju transfer signala iz polja prema upravljačkom sistemu (PLC, DCS,…) uvodeći galvansku izolaciju petlje. Ovo je posebno važno kod dugih linija za prenos signala. Signal kondicioneri nude veoma efikasnu zaštitu od elektromagnetnih smetnji i opasnih prenapona na signalnoj petlji. Zavisno od tipa, signal kondicioneri nude i dodatne karakteristike kao što su alarmiranje na određeni nivo signala, transformacija signala iz polja u standardni signal (npr. temperaturne sonde Pt100, termoarovi u 4…20mA ili 0…10VDC), ali i deljenje i umnožavanje signala (npr. jedan ulaz, dva izlaza), itd. Posebno naglašavamo novu seriju proizvođača Pepperl+Fuchs.

Ključ procesnog upravljanja je preciznost kako u merenju tako i u obradi signala. Najveća i najčešća pretnja efikasnom procesnom upravljanju je prisustvo struja izjednačenja potencijala različitih uzemljenja. Kada god se analogni podaci prenose dugim kablovima, postoji velika verovatnoća da će se pojaviti problem sa ovim strujama. Ova pojava nastaje kada postoji više tačaka uzemljenja u nekom sistemu. Razlika u potencijalu između različitih uzemljenja generiše dodatnu struju u signalnom provodniku. Rezultat se obično tretira kao smetnja (šum). U svojoj najblažoj formi, šum u signalnoj liniji izaziva pomeranja izmerene veličine, netačna očitavanja sa senzora, kao i opšte narušavanje signala.