Cabur

spojna oprema

Cabur je vodeća italijanska kompanija na polju modularnog programa rednih stezaljki za električne panele. Tokom godina, na bazi velikog uspeha sa ovim proizvodima, Cabur je dodao i druge proizvode kao što su elektronski proizvodi, sistemi za fotonaponske elektrane, kao i sistem za označavanje u industriji.Svi proizvodi zadovoljavaju sve EU aplikativne standarde. Stoga CE oznake su smeštene na proizvode i na sve dokumente povezane sa uređajima. Cabur je bila jedna od prvih italijanskih kompanija koja je dobila Internacional Environmental Certificate UNI EN ISO 14001, sertifikovan od strane CSQ za ekološki kompatibilne tretmane svih materijala koji se koriste u proizvodnji.

Momentum je distributer firme Cabur od 2014.godine