Prenaponske zaštite

PA_surge_protection_1024px

Zbog svoje veličine, mesta primene i konstrukcije moderne merne i upravljačke opreme, pouzdanost instalacija koje sadrže ovu tehnologiju je veoma ugrožena prenaponima, izazvanim grmljavinom ili prenaponima izazvanim delovanjem sklopnom opremom. Troškovi popravke oštećenih sistema su značajno viši nego troškovi instaliranja sistema zaštite od prenapona i uređaja za zaštitu od prenapona, ne napominjući pri tome troškove zbog obustavljanja proizvodnje.

Sa novim AC prenaponskim zaštitama, energetska napajanja 115/230V AC, 230/400V AC su u potpunosti sigurna. Modularna M-LB zaštita od prenapona odgovara različitim mrežnim konfiguracijama (TT, TN-C, TN-S). Funkcije sa prednje strane i indikatori kvara signaliziraju radno stanje i poruku kvara, obezbeđujući tako brzo i lako održavanje. Vidljivo je radno stanje svake zaštićene linije. Zaštitni moduli su izmenljivi “na vruće”, a mogu biti zamenjeni bez ikakvog dodatnog alata. Moduli mogu da se montiraju na DIN šinu, pa je i sama instalacija brza i laka.