Zanimljivi projekti

Kroz višegodišnje prisustvo na tržištu automatizacije i elektromotornih pogona razvijena je ponuda različitih rešenja za automatiku i elektromotorne pogone u različitim industrijama i zgradama. Posebno izdvajamo elektro ormane za regulaciju rada pumpi u sistemima vodosnabdevanja, od idejnog rešenje, realizacije do puštanja u rad, u različitim aplikacijama, sistema za zalivanje, navodnjavanje “kap po kap”, buster stanica, sistema vodosnabdevanja sa više pumpi, kao i prema specijalnim zahtevima kupaca npr. PID regulacija, Master /Slave kaskadno upravljanje pumpama, Multimaster kaskadno upravljanje pumpama, sa podrškom PLCa (Programabilni logički kontroler) i/ ili ekranima osetljivim na dodir. Tu su elektro ormani i rešenja za sisteme za ventilaciju u zgradama, elektro ormani i rešenja za ventilaciju u sušarama i silosima, elektro ormani i rešenja za rekuperatore, elektro ormani i rešenja za sisteme grejanja i hlađenja na bazi toplotnih pumpi, elektro ormani i rešenjaza elektromotorne pogone ekstrudera za razne aplikacije (plastika, guma, soja, griz…), elektro ormani i rešenja za različite mašine u mesnoj industriji (tambler za meso, topilica za mast, dezinfekciona barijera, šurilica…), elektro ormani za regulaciju elektromotornih pogona kranova (vožnja krana, pogon mačke, pogon dizanja), elektro ormani i rešenja u poljoprivredi kao npr. za tresač za višnje, elektro ormani i rešenja za monitoring i arhiviranje temperatura u skladištima i sušarama i mnogi drugi…

Predstavili bi neke od interesantnih projekata realizovanih u prethodnom periodu:

 • Revitalizacija sitema za automatizaciju i regulisane elektromotorne pogone kosog navoza za brodove u brodogradilištu VAHALI u Mačvanskoj Mitrovici
 • Projekat nadzora i upravljanja sa udaljenim lokacijama pomoću SCADA softvera u vodovodu Koceljeva
 • Projekat vodosnabdevanja sela Ljuba, automatizacija i regulacija bunarskog postrojenja i vodotornja
 • Projekat vodosnabdevanja naselja za imigrante Principovac, automatizacija i regulacija bunara i rezervoara
 • Automatizacija mašine za savijanje profila od gvožđa
 • Automatizacija linije za automatsko farbanje prahom, Ljukovo-Inđija
 • Automatizacija mašine vibro prese za betonske elemente
 • Automatizacija sistema za grejanje u proizvodnoj hali Bosch
 • Automatizacija autopraonice sa tri radna mesta
 • Automatizacija rekuperatora u sistemima za ventilaciju (različiti objekti)
 • Automatizacija procesa pripreme mase u Fabrici Hartije Kočani- Makedonija.
 • Automatizacija sistema za odvođanje piljevine u fabrici Tarkett Bačka Palanka.
 • Akvizicija i prikaz podataka o nivou i protoku
 • Automatizacija ekstrudera za soju
 • Regulacija elektromotornog pogona ventilatora 160kW, monitoring i arhiviranje podataka o temperaturi sušenja semenske robe, pristup preko GPRS komunikacije
 • Automatizacija i regulacija zalivnog sistema Višnjevac, Stanišić, Nova Pazova
 • Automatizacija crpne stanice zalivnog sistema Banatska Topola
 • Automatizacija sistema vodosnabdevanja u TE-TO Sremska Mitrovica, Panonske elektrane
 • Izvođenje instalacionih radova energetskih instalacija, kao i instalacija slabe struje u fabrici Metalfer u Sremskoj Mitrovici
 • Automatizacija linije za farbanje prahom u fabrici Radijator Kraljevo.
 • Elektromotorni pogon vožnje krana u Brako Wire Pančevo
 • Elektromotorni pogon na liniji za izvlačenje i namotavanja žice u Brako Wire Pančevo.

 

Crpna stanica Molovin

Orman pogona i automatike, detalj cevovoda, pumpe i merenja protoka

Proplastik Inđija

Orman pogona i automatike linije za farbanje prahom

Lokalni ormani interfejsa i zaštite od prenapona

Detalji opreme Pepperl+Fuchs

Bunarsko postrojenje vodovoda Ljuba

Orman pogona i automatike

Povezivanje kablova na brodu za prevoz opasnog eksplozivnog tereta

Exe priključne kutije Pepperl+Fuchs spremne za postavljanje i kabliranje

Orman procesne automatike sa tretiranjem petlji u Exi protiveksplozivnoj zaštiti, Exi barijere proizvođača Pepperl+Fuchs

 

Orman Remote IO sistema Pepperl+Fuchs serije LB, signali Exi

Zalivni sistem Delta Agrar, Napredak Stara Pazova

sistem 4 bunara, završetak poslova u vreme prvog talasa Korone 2020