Pomoćni releji

Pomoćni releji

U električnim ormanima za automatizaciju, najčešće, ali ne retko i u drugim elektroenergetskim ormanima ukazuje se potreba za galvansko odvajanje krugova različitih nominalnih napona, kao i potreba za umnožavanjem kontakata za potrebe automatizacije. Za ovu namenu koriste se pomoćni releji koji po svojim osnovnim karakteristikama razlikuju se po nominalnom naponu špulne koji je najčešće 24VDC, ali i 12VDC, 48VAC/DC,  110VAC/DC, 230VAC, itd. i po električnim karakteristikama i broju kontakata, pa ih ima sa po 4 kontakta, 2 kontakta, ili u varijantama samo jednog preklopnog kontakta za nominalne struje od nekoliko Ampera do max 10A ili čak u izuzetnim slučajevima 12A. Takođe, kada je broj releja u ormanima za automatiku velik njihove dimenzije dobijaju na značaju, tako da je trenda da imaju sve manje dimenzije, a veoma su popularni tzv. Slim releji koji imaju širinu svega 6mm, koliko i redne kleme malih preseka. Za potrebe vaših projekata, možete se osloniti na ponudu naših pomoćnih releja.