Upravljačke kombinacije Ex e

EX_Control_Units_Ex_e

U kućište od GRP (Glas Fiber reinforced Polyester) serije LCP i kućišta od nerđajućeg čelika serije LCS mogu se integrisati različiti elementi iz širokog izbora upravljačkih funkcija.

Za upravljanje i nadzor električnih mašina u teškim ili eksplozivnim okruženjima, različite upravljačke jedinice mogu biti opremljene sa mnogobrojnim aktuatorima. Na raspolaganju je mnoštvo kontrolnih funkcija, kao što su tasteri, LED indikatori, kontrolni prekidači, potenciometri i ampermetri, sve to u zaštitama od eksplozije Ex e i Ex tb.

Odgovarajuća zaštita od  visoke temperature i spoljnih uticaja, kao i izdržljivi materijali, kao što su GRP poliester ojačan staklenim vlaknima, elektropolirani nerđajući čelik (Stainless steel) obezbeđuju siguran i dugoročan rad.