Elettronica Santerno

Santerno je vodeća kompanija na polju industrijske automatizacije, koja razvija, dizajnira i proizvodi sisteme za regulaciju i energetsku elektroniku za industriju, kao i rešenja za alternativne izvore energije. Rešenja koja Santerno iznosi na tržište su rezultat neprekidne inovacije, posedovanja visokih standarda kvaliteta i usklađenosti sa Evropskim normama i direktivama.

Kao potvrda da je jedna od vodećih kompanija na polju energetske elektronike i regulisanih elektromotornih pogona.  stoji da u Evropi i širom sveta figuriše veoma veliki broj proizvođača uređaja za regulaciju elektromotornih pogona, ali kada se razgovara o snagama koje prevazilaze 1MW ili čak 2 MW broj proizvođača se dramatično smanjuje na svega nekoliko, između kojih se nalazi i Santerno. Santerno je danas deo Enertronica Group.

Segmenti tržišta u kojima je Santerno prisutan:

  • Solar Energy
  • Industrial Automation

Proizvodni program kompanije Santerno sadrži:

  • Frekventne regulatore, digitalne, V/f, vektorske u otvorenoj petlji, vektorske u zatvorenoj petlji kao i one za specijalne aplikacije npr.liftove, nominalnih snaga i preko 2MW, nominalnih napona do 690V, stepena mehaničke zaštite IP20, IP54, sa pratećim elementima (prigušnice, filteri, komunikacioni moduli) i softverom.
  • Jednosmerne regulatore, digitalne, dvokvadrantne i četvorokvadrantne, nominalne struje do 4500A, nominalnog napona do 690V, sa pratećim elementima (prigušnice, filteri, komunikacioni moduli) i softverom.
  • Elektronske softstartere za srednji napon do 15.000Vac, nominalne struje 200A do 600A, stepen mehaničke zaštite IP54.
  • Elektronske softstartere za niski napon, digitalne, sa mogućnošću rada konstantno iz mreže, sa baypass kontaktorom ili unutar trougla, nominalnih struja do 1600A, nominalnog napona do 690V, sa pratećim elementima (osigurači, komunikacioni moduli, softver).
  • Asinhroni elektromotori, standardni sa cilindričnim kućištem, kao i asinhroni vektorski motori sposobni za rad sa vektorskim frekventnim regulatorima kvadratičnog kućišta sa opcionim enkoderima itd.

Firma Momentum d.o.o. je ovlašćeni distributer za tržište Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Posedujemo veliki lager frekventnih regulatora, kao i pratećeg pribora i softvera, a za proizvode koji nisu na lageru možemo odgovoriti veoma povoljnim rokovima isporuka.

 

Više o ovome….(hiperlink: http://santerno.com/)