Upravljačke kombinacije Ex d

EX_Ex_d_Control_Units

Serija kućišta EFD21 omogućava instalaciju do 2 radna elementa po jedinici u zonama gas grupe IIC, dok 11 upravljačkih i monitoring elemenata kao što su tasteri, indikator lampice, preklopke, mogu da se ugrade u jedinice EFDC serije grupe gasova IIB+H2