Elektromehanička zaštita Ex e, Ex d

Ex oprema

Među proizvodima za elektromehaničku zaštitu nalaze se proizvodi koji se instaliraju u zonama opasnosti od eksplozije (Ex zonama 0, 1, 2, 21, 22, Hazardous Zone 0, 1, 2, 21, 22). Principi zaštite koju podržavaju predmetni proizvodi su pre svega Exe, Exd, a industrije u kojima se mogu steći uslovi za nužnu upotrebu ove opreme idu od industrije nafte i gasa, hemijske industrije, petrohemijske industrije, farmaceutske industrije, industrja reciklaže, industrja otpadnih voda, industrija farbanja, obrade drveta, itd. U ovoj proizvodnoj tretiramo pre svega elektromehaničku opremu za protiveksplozivnu zaštitu i Ex rasvetu, a tu pripadaju razvodne i spojne Ex kutije, Ex upravljačke kombinacije, Ex upravljačke jedinice, Ex upravljačke stanice sa velikim brojem kontrolnih i signalnih elemenata, Ex upravljački i distributivni ormani i kutije, Ex prekidači i sigurnosni prekidači, Ex uvodnice i pribor, Ex kućišta, Ex signalni uređaji (Ex trube, Ex svetlosne signalizacije, Ex javljači požara…), Ex rasveta.