Distributivni ormani Ex d

Ex_NP_20190717_Control_Distribution_Panels_Ex_d

Oprema koja nije projektovana za korišćenje u opasnim zonama može biti sigurno zaštićena pomoću neprodornog kućišta serije EJB, ASM i GUB. Svako rešenje je dizajnirano tačno prema specifikaciji korisnika.

Ova oprema nudi širok spektar rešenja za distribuciju električne energije i upravljanje u zonama opasnosti od eksplozije i može se projektovati na bazi čvrstih robusnih neprodornih kućišta i odgovarajućih sertifikovanih upravljačkih elemenata. Table za kontrolu i distribuciju u unutrašnjosti ovih kućišta mogu da sadrže bilo koju vrstu električne opreme ili modula za automatizaciju proizvodnih procesa. Svako rešenje je prilagođeno tačno određenim zahtevima specifične aplikacije.