Distributivni ormani Ex d

Oprema koja nije projektovana za korišćenje u opasnim zonama može biti sigurno zaštićena pomoću neprodornog kućišta serije EJB, ASM i GUB. Svako rešenje je dizajnirano tačno prema specifikaciji korisnika.

Ova oprema nudi širok spektar rešenja za distribuciju i kontrolu u opasnim područjima i može se konstruisati na osnovu čvrstih vatrootpornih kućišta i odgovarajuće sertifikovanih radnih elemenata. Ploče za kontrolu i distribuciju mogu sadržati bilo koju vrstu električne opreme ili modula za automatizaciju proizvodnih procesa. Svako rešenje je prilagođeno tačno kako bi ispunilo zahteve specifične aplikacije.