HART interface rešenja

PA_HART_1024x300

HART rešenja proizvođača Pepperl+Fuchs podrazumevaju dva sistema za višestruke signalne krugove (petlje) i HART Loop Converter za aplikacije pojedinačnih krugova (petlji). Multiplekser se koristi da poveže HART uređaje u polju sa sistemom za upravljanje resursima (Asset Managment Systems) kao što je npr. AMS Suite Intelegent Device Manager from Emerson Process Managment.

U srcu HART rešenja je HART multiplekser koji deluje kao Gateway, rutirajući komunikaciju između PC radne stanice i HART uređaja u polju. On pristupa svakom HART uređaju, prihvata informacije sa uređaja i smešta ih u internu bazu podataka. Ove informacije se spremaju da budu dostupne za AMS Device Manager ili PACTware. HART multiplekser takođe deluje kao koordinator za poruke između PC radne stanice i uređaja u polju.

HART Loop konverter, kao rešenje za pojedinačne petlje, dozvoljava pristup svim procesnim varijablama uređaja u polju i pretvara ih u analogni signal vrednosti 4…20mA. Ovo omugućava upotrebu skrivenih merenja koje mnogi uređaji u polju imaju i slanje standardnim DCS sistemom.