HMI Ekrani

HMI

HMI koncept

HMI je skraćenica od engleskog pojma Human Machine Interface kao dela mašine preko kojeg se ostvaruje interakcija čoveka i mašine. Primeri za to su razne vrste tastatura, displeja, displeja osetljivih na dodir. U složenim sistemima HMI je tipično kompjuterizovan i ovaj pojam se najčešće povezuje sa time.
U ponudi Momentum d.o.o. nalaze se čitav spektar uređaja, od onih koji mogu biti okarakterisani kao najjednostavniji kako po izgledu tako i funkcionalnosti do onih za teške radne uslove i primene u zonama opasnosti od eksplozije i to mali lokalni procesni indikatori, procesni indikatori na Modbus RTU, operaterski paneli, operaterski paneli-kontroleri, All-in-one kontroleri, operaterske radne stanice, PC radne stanice, Remote monitori za teške radne uslove, za posebne higijenske uslove, kao i za zone opasnosti od eksplozije.

 

ModBUS RTU indikator

Modbus RTU indikator funkcioniše kao operatorski panel, ima 2 MODBUS RTU porta od kojih je jedan master, drugi slave. Preko master porta je u stanju da preuzme očitavanja  sa I/O uređaja, ili bilo kojeg drugog Modbus slave uređaja, obradi podatke, ispiše na displeju prikupljene i/ili procesirane podatke, kao i da ih upiše. Preko slave porta podaci su dostupni drugim master uređajima i podaci će se upisati preko drugog master uređaja u registre. Indikator obezbeđuje konfigurisanje svih parametara preko lokalne tastature ili pomoću softvera.

 

 

HMI visokih performansi za teške radne uslove i Ex zone

Pepperl+Fuchs nudi širok spektar uređaja za vizuelizaciju i HMI rešenja – od operaterskih radnih stanica kao što su Panel PC, Remote Monitor-i ili industrijski monitori do kompaktnih operaterskih panela visokih performansi. Naša HMI rešenja su robusni industrijski proizvodi dizajnirani za opasne zone i teške radne uslove, ali i za čiste sobe i aplikacije koje zahtevaju GMP sertifikate. Proizvodni program obuhvata i sve potrebne dodatke i druge komponente za kompletna korisniku prilagođena rešenja.

 

Raspoloživi dokumenti:

  • VISUNET HMI WORKSTATIONS & COMPONENTS (.pdf, ENG)

 

 

Veoma ekonomični pri tome snažni i bogati funkcijama HMI ekrani serije C7 i C10

 

ALL-in-one kontroleri

Kombinujući u jednoj kompaktnoj jedinici kontroler, interfejs prema operaterima, ulaze/izlaze (I/O), i komunikacione mogućnosti, OCS (Operator Control Station) proizvodi nude pogodno rešenje za proizvođače opreme, integratore i krajnje korisnike.

  • XLe GRAFIČKI OCS – Kompaktni kontroler niske cene sa ugrađenim ulazima/izlazima, grafičkim displejom, i MicroSD™ memorijskom karticom
  • XLt TOUCH SCREEN OCS – Novi kompaktni All-in-One kontroler sa 3.5″ touch screen displejem, ugrađenim ulazima/izlazima, i MicroSD™ memorijskom karticom.
  • XL4 COLOR TOUCH SCREEN – Najnapredniji 1⁄4 DIN All-in-one kontroler. Ugrađen TFT touch screen 32000 boja, ugrađenim ulazima/izlazima, mrežnim opcijama, MicroSD™ memorijskom karticom, USB portom prilagođen za različite male do srednjih aplikacija.
  • XL7 COLOR TOUCH SCREEN – 7” WVGA TFT All-in-One kontroler sa dualnim Ethernet & CAN portom, ugrađenim ulazima/izlazima, visokom rezolucijom, LED pozadinskim osvetljenjem, velikom procesorskom snagom, mogućnošću online programiranja
  • XL10 VGA COLOR TOUCH SCREEN OCS – Novi, 10.4″ VGA touch screen All-in-One kontroler, sa ugrađenim ulazima/izlazima, grafikom u boji, i MicroSD™ memorijskom karticom.