SCADA

SCADA

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) je koncept koji obuhvata nadzor i prikupljanje podataka. To je vrsta softverskog aplikativnog programa za kontrolu procesa. SCADA je centralni upravljački sistem koji se sastoji od mrežnih interfejsa kontrolera, ulaza / izlaza, komunikacione opreme i softvera. SCADA sistemi se koriste za nadgledanje i kontrolu opreme u industrijskim procesima, kao što su npr. infrastrukturni procesi distribucije gasa i nafte, električne energije, distribucije vode itd., zatim javne usluge kao što su sistemi autobuskog saobraćaja, aerodromi, itd. SCADA sistem uzima očitane podatke sa brojila, u pravilnim intervalima proverava stanje senzora, merača i drugih instrumenata, tako da zahteva minimalno uključivanje ljudi.

Veliki broj proizvodnih procesa danas se dešava u velikim industrijskim preduzećima. Svaki proces koji treba nadgledati veoma je složen jer je sastavljen iz mnoštva mašina a u sastavu mašina mnoštva različitih električnih komponenti. SCADA sistem se koristi za prikupljanje podataka sa senzora i instrumenata koji se nalaze na udaljenim lokacijama. Računar zatim ove podatke obrađuje i prezentuje u realnom vremenu. Npr. SCADA sistem prikuplja informaciju (poput curenja na cevovodu), upozorava da je došlo do curenja i prikazuje informacije na logičan i organizovan način u grafičkom okruženju.