ASAB

Softstart ASAB

ASAB soft starter, mekani start/stop za trofazne asinhrone motore ima sledeće karakteristike :

 • 23A do 1600A (nominalno)
 • 200VAC do 525VAC 380VAC do 690VAC
 • Interni bypass za modele do 220A
 • Linijsko ili delta povezivanje (auto-detekcija)
 • Daljinski kontrolni ulazi (3 fiksna, 1 programabilni)
 • Relejni izlazi (3 programabilna)
 • Analogni izlaz
 • DeviceNet, Modbus ili Profibus komunikacioni moduli (opciono)
 • Lako čitljivi displej sa sveobuhvatnim povratnim informacijama
 • Više statusnih ekrana i grafova parametara
 • Brojač rada (broja startova, sati rada, kWh)
 • Monitoring parametara (struja, napon, faktor snage, kWh)
 • Zaštita od preopterećivanja motora
 • Zaštita od prekomernog trajanje starta
 • Zaštita od neuravnoteženosti struje
 • Signalizacija greške/kvar ulaza
 • Prikaz struje ispod minimalnog nivoa