Sinus H IP66

Sinus H

Frekventni regulatori su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine. Frekventni regulator je termin koji se odomaćio kod nas. Postoji mnoštvo naziva za ove uređaje u engleskoj terminologiji, kao što su Adjustable Speed Drives, Variable Frequency Drives (VFD), Inverter itd. Pored osnovne funkcije upravljanja brzinom AC motora, frekventni regulatori integrišu i brojne druge funkcionalnosti kao što su: zaštita motora, alarmiranje, procesno upravljanje u zatvorenoj petlji (na primer održavanje konstantnog pritiska u cevi), mogućnosti podešavanja brzine i kontrola rada putem raznih interfejsa (ručno preko tastera na samom regulatoru ili daljinski povezivanjem na komunikacione interfejse kao što su RS485 MODBUS, PROFIBUS, itd.).

Sinus H IP66 kompaktan, multifunkcionalni regulator široke namene za  trofaznie asinhrone i sinhrone motore za instalaciju na mesta gde je mehanička zaštita prioritet

 • Opsezi snaga:
  • 0.4kW-3.7kW, 200Vac-240Vac, 1/3 fazno (klasa 2S),
  • 0.4kW-18.5kW, 200Vac-240Vac, 3 fazno (klasa 2T)
  • 0,4kW-37kW, 380Vac-480Vac, 3 fazno (klasa 4T)
 • Standardna verzija mehaničke zaštite IP20
 • Stepen mehaničke zaštite IP66 dostupan do modela 0030
 • Glavni prekidač napajanja integrisan u IP66 modelima
 • LCD grafički ekran sa tastaturom standardno na modelu 0034 na ostalim modelima opcija
 • Smart Copier omogućava download/upload parametara i verzije programa (firmware) čak i kada je uređaj ugašen
 • Kapacitet preopterećenja 150% tokom 1 minuta, 200% kratkotrajno
 • Komplet provodnika za rutiranje kablova, NEMA1 zaštita
 • Kočioni modul integrisan od modela Sinus H 0030
 • Integrisan EMC filter, tip A1 ili tip A2 u zavisnosti od izabranog modela
 • Integrisan RS485 serijski port
 • MODBUS RTU komunikacioni protokol,
 • Opcioni komunikacioni moduli za najčešće korišćene protokola:
  • Profibus DP,
  • CANopen,
  • Modbus TCP,
  • Ethernet/IP
 • Opciono raspoloživi kočioni otpornici
 • DC prigušnica raspoloživa standardno na modelu 0034, na ostalim modelima opciona
 • Integrisana PLC funkcija : do 18 programibilnih logičkih blokova
 • Autotuning funkcija
 • Funkcija čuvanja energije