Sinus H

Sinus H kompaktan, multifunkcionalni regulator široke namene za  trofaznie asinhrone i sinhrone motore.

 • Opsezi snaga: 0.4kW-3.7kW, 200Vac-240Vac, 1/3 fazno (klasa 2S), 0.4kW-18.5kW, 200Vac-240Vac, 3 fazno (klasa 2T) 0,4kW-37kW, 380Vac-480Vac, 3 fazno (klasa 4T)
 • Stepen zaštite IP66 dostupan do modela 0030. Standardna verzija sa IP20
 • Glavni prekidač napajanja integrisan u IP66 modelima
 • Opcioni LCD ekran sa grafičkom tastaturom
 • Smart Copier omogućava download/upload operativnih parametara i verzije programa (firmware) kada je uređaj ugašen
 • Opcioni LCD ekran sa grafičkom tastaturom
 • Kapacitet preopterećenja 150% tokom 1 minuta, 200% kratkotrajno
 • Komplet provodnika za rutiranje kablova, NEMA1 zaštita
 • Kočioni modul integrisan od modela Sinus H 0030
 • Integrisan EMC filter, tip A1 ili tip A2 u zavisnosti od modela
 • Integrisan RS485 serijski port, MODBUS RTU komunikacioni protokol, komunikacioni komplet za pretvaranje najčešće korišćenih protokola Modbus/Profibus DP, CANopen, Modbus TCP, Ethernet/IP
 • Kočioni otpornik
 • DC ulazni induktor
 • Integrisana PLC funkcija : do 18 programibilnih logičkih blokova
 • Autotuning funkcija
 • Funkcija čuvanja energije

Preuzmite korisničko uputstvo

 • Korisničko uputstvo 1
 • Korisničko uputstvo 2
 • Korisničko uputstvo 3