Sinus H

Frekventni regulatori su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine. Frekventni regulator je termin koji se odomaćio kod nas. Postoji mnoštvo naziva za ove uređaje u engleskoj terminologiji, kao što su Adjustable Speed Drives, Variable Frequency Drives (VFD), Inverter itd. Pored osnovne funkcije upravljanja brzinom AC motora, frekventni regulatori integrišu i brojne druge funkcionalnosti kao što su: zaštita motora, alarmiranje, procesno upravljanje u zatvorenoj petlji (na primer održavanje konstantnog pritiska u cevi), mogućnosti podešavanja brzine i kontrola rada putem raznih interfejsa (ručno preko tastera na samom regulatoru ili daljinski povezivanjem na komunikacione interfejse kao što su RS485 MODBUS, PROFIBUS, itd.).

Sinus H kompaktan, multifunkcionalni regulator široke namene za  trofaznie asinhrone i sinhrone motore.

 • Opsezi snaga: 0.4kW-3.7kW, 200Vac-240Vac, 1/3 fazno (klasa 2S), 0.4kW-18.5kW, 200Vac-240Vac, 3 fazno (klasa 2T) 0,4kW-37kW, 380Vac-480Vac, 3 fazno (klasa 4T)
 • Stepen zaštite IP66 dostupan do modela 0030. Standardna verzija sa IP20
 • Glavni prekidač napajanja integrisan u IP66 modelima
 • Opcioni LCD ekran sa grafičkom tastaturom
 • Smart Copier omogućava download/upload operativnih parametara i verzije programa (firmware) kada je uređaj ugašen
 • Opcioni LCD ekran sa grafičkom tastaturom
 • Kapacitet preopterećenja 150% tokom 1 minuta, 200% kratkotrajno
 • Komplet provodnika za rutiranje kablova, NEMA1 zaštita
 • Kočioni modul integrisan od modela Sinus H 0030
 • Integrisan EMC filter, tip A1 ili tip A2 u zavisnosti od modela
 • Integrisan RS485 serijski port, MODBUS RTU komunikacioni protokol, komunikacioni komplet za pretvaranje najčešće korišćenih protokola Modbus/Profibus DP, CANopen, Modbus TCP, Ethernet/IP
 • Kočioni otpornik
 • DC ulazni induktor
 • Integrisana PLC funkcija : do 18 programibilnih logičkih blokova
 • Autotuning funkcija
 • Funkcija čuvanja energije

 

Preuzmite korisničko uputstvo

 • Korisničko uputstvo 1
 • Korisničko uputstvo 2
 • Korisničko uputstvo 3