Sinus Penta

Penta

Frekventni regulatori su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine. Frekventni regulator je termin koji se odomaćio kod nas. Postoji mnoštvo naziva za ove uređaje u engleskoj terminologiji, kao što su Adjustable Speed Drives, Variable Frequency Drives (VFD), Inverter itd. Pored osnovne funkcije upravljanja brzinom AC motora, frekventni regulatori integrišu i brojne druge funkcionalnosti kao što su: zaštita motora, alarmiranje, procesno upravljanje u zatvorenoj petlji (na primer održavanje konstantnog pritiska u cevi), mogućnosti podešavanja brzine i kontrola rada putem raznih interfejsa (ručno preko tastera na samom regulatoru ili daljinski povezivanjem na komunikacione interfejse kao što su RS485 MODBUS, PROFIBUS, itd.).

SINUS PENTA, 5 funkcija, frekventni regulator za sve namene, do 3000kW

Automatizacija sa SINUS PENTA inverterima omogućavaju regulaciju elektromotornih pogona u najsloženijim i veoma zahtevnim aplikacijama.

Ovaj regulator u osnovi nudi:

 • Širok opseg napona napajanja, 200Vac-690Vac
 • Opseg DC napona napajanja 280-970 Vdc
 • Ulazna frekvencija 50-60Hz
 • Opseg snage 1,3-3000kW
 • Kućište IP00, IP20, IP54
 • Verzija za samostalnu ugradnju ili rešenje u ormanu
 • Kompatibilnost sa REMOTE DRIVE softverom koji omogućava povezivanje, kontrolu, programiranje i monitoring, lokalno ili putem interneta
 • Kompatibilnost sa softverom Easy Harmonics, alatom za proračun viših harmonika
 • IFD algoritam za aplikacije opšte namene (V/F algoritam)
 • VTC open loop vektorska kontrola za aplikacije sa strogim zahtevima kontrole momenta (direktna kontrola momenta)
 • FOC vektorska kontrola sa enkoderom za visoku preciznost izlaznog momenta i širokim spektrom brzina
 • SYN (Synchronous) kontrola za sinhrone motore sa permanentnim magnetima, za aplikacije sa strogim zahtevima kontrole momenta i odličnim pogonskim perfomansama
 • RGN funkcionalnost za aplikacije korišćenja invertera kao AC/DC konvertera za DC napajanje više drajvova, ili vraćanje energije u mrežu
 • PC kompatabilni softver za programiranje više od 20 aplikacijskih funkcija (u ovom slučaju, neophodna je opciona ploča)
 • Integrisani filteri u saglasnosti sa EN61800-3 2nd standardom o RFI emisiji
 • Kompaktne dimenzije
 • Inteligentni sistem hlađenja
 • Integrisani kočioni modul do veličine S30
 • Čuvanje parametara rada na prenosni modul i transfer na druge invertere
 • Manja bučnost motora sa frekvencijama nosioca do 16kHz (IFD i LIFT softver)
 • Kontrola temperature na bazi PTC sonde motora
 • Jednostavno puštanje u rad sa predefinisanim parametrima za najčešće aplikacije
 • Kontrolni panel sa 12 tastera i velikim LCD displejem sa pozadinskim osvetljenjem
 • Regulisanje izlazne frekvencije u opsegu 0 do 1000Hz
 • U slučaju nestanka napajanja, potpuna kontrola motora do zaustavljanja
 • Master-slave funkcija za rad više motora (VTC i FOC)
 • Automatska kalibracija parametara motora
 • Max. momenat 200%
 • PID funkcija/ druga PID funkcija/ PID u dve zone
 • Zabranjene frekvencije
 • Integrisani digitalni potenciometar (elektronski motor potenciometar)
 • Logovanje grešaka/kvarova
 • Integrisana termalna zaštita motora
 • Automatsko DC kočenje
 • Programiranje više rampi ubrzavanja/usporavanja
 • Programabilni logički blokovi
 • Povratna sprega sa enkodera
 • 8 programabilnih ulaza
 • 3 programabilna analogna ulaza 0-10Vdc, 0(4)-20 mA
 • 2 programabilna izlazna releja
 • 1 tranzistorski izlaz sa otvorenim kolektorom
 • 1 digitalni push-pull izlaz
 • 3 programabilna analogna izlaza 0-10Vdc, 0(4)-20mA
 • Pomoćni napon 24Vdc, 10Vdc
 • Serijska komunikacija RS485 sa MODBUS RTU protokolom do 38.400 Baud
 • Programabilne S rampe
 • 12-pulsni most: počev od veličine S65, moguće je napajati uređaj sa 12.pulsnim mostom

Raspoloživi dokumenti:

 • Sinus Penta Basic korisničko uputstvo (.pdf, SRB)
 • Sinus Penta Basic Manual (.pdf, ENG)
 • Sinus Penta Hardware Manual (.pdf, ENG)
 • Sinus Penta Software Manual (.pdf, ENG)
 • SANTERNO Industrial Automation Catalogue (.pdf, ENG)
 • Frekventni regulatori – prednosti korišćenja (.pdf, SRB)
 • Elektro orman regulacije 400kW, Sinus Penta Cabinet (.pdf)