AC10

Parker AC10

Frekventni regulatori su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine. Frekventni regulator je termin koji se odomaćio kod nas. Postoji mnoštvo naziva za ove uređaje u engleskoj terminologiji, kao što su Adjustable Speed Drives, Variable Frequency Drives (VFD), Inverter itd. Pored osnovne funkcije upravljanja brzinom AC motora, frekventni regulatori integrišu i brojne druge funkcionalnosti kao što su: zaštita motora, alarmiranje, procesno upravljanje u zatvorenoj petlji (na primer održavanje konstantnog pritiska u cevi), mogućnosti podešavanja brzine i kontrola rada putem raznih interfejsa (ručno preko tastera na samom regulatoru ili daljinski povezivanjem na komunikacione interfejse kao što su RS485 MODBUS, PROFIBUS, itd.).

AC10 serija kompaktnih frekventnih regulatora

AC10 serija kompaktnih frekventnih regulatora, jedan je od najmanjih na tržištu nudi jeftino kompaktno rešenje za jednostavnu kontrolu AC motora za snage do 200kW:

  • Jednostavan za podešavanje i rad
  • Veoma pouzdan
  • Jednostavan za naručivanje sa minimalnim brojem opcija
  • 11 veličina IP20 do 200kW
  • Vektorska kontrola u otvorenoj petlji za asinhrone motore i AC motore sa permanentnim magnetima
  • PID regulacija sa uključenom sleep funkcijom
  • RS485 Modbus RTU standardno
  • Eksterna tastatura za montažu na vrata ormana