690+

AC690+ je serija frekventnih regulatora koja može da zadovolji potrebe svih aplikacija za snage do 1000kW, od aplikacija koje se sastoje od jednog elektro motora do veoma sofisticiranih aplikacija sa većim brojem povezanih elektromotornih pogona.

  • Jedan od najprodavanijih i najuspešnijih proizvoda ovog proizvođača svih vremena
  • Funkcionalni blok dijagram programiranje
  • Slotovi za dodatne komunikacione module i ulazno izlazne module
  • Vektorska u otvorenoj petlji, zatvorenoj petlji, standardna V/f kontrola
  • Sistemski opcioni modul sa dva enkoderska ulaza za sinhronizaciju dva elektromotorna pogona
  • Gotove napredne funkcije npr. namotač...