690+

690+

Frekventni regulatori su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine. Frekventni regulator je termin koji se odomaćio kod nas. Postoji mnoštvo naziva za ove uređaje u engleskoj terminologiji, kao što su Adjustable Speed Drives, Variable Frequency Drives (VFD), Inverter itd. Pored osnovne funkcije upravljanja brzinom AC motora, frekventni regulatori integrišu i brojne druge funkcionalnosti kao što su: zaštita motora, alarmiranje, procesno upravljanje u zatvorenoj petlji (na primer održavanje konstantnog pritiska u cevi), mogućnosti podešavanja brzine i kontrola rada putem raznih interfejsa (ručno preko tastera na samom regulatoru ili daljinski povezivanjem na komunikacione interfejse kao što su RS485 MODBUS, PROFIBUS, itd.).

AC690+ je serija frekventnih regulatora na zalasku. Isporučuje se u varijanti rezervnog dela, a za sve nove instalacije preporučuje se njegov naslednik serija AC30

AC690+ je serija frekventnih regulatora koja može da zadovolji potrebe svih aplikacija za snage do 1000kW, od aplikacija koje se sastoje od jednog elektro motora do veoma sofisticiranih aplikacija sa većim brojem povezanih elektromotornih pogona.

  • Jedan od najprodavanijih i najuspešnijih proizvoda ovog proizvođača svih vremena
  • Funkcionalni blok dijagram programiranje
  • Slotovi za dodatne komunikacione module i ulazno izlazne module
  • Vektorska u otvorenoj petlji, zatvorenoj petlji, standardna V/f kontrola
  • Sistemski opcioni modul sa dva enkoderska ulaza za sinhronizaciju dva elektromotorna pogona
  • Gotove napredne funkcije npr. namotač…

 

Raspoloživi dokumenti:

  • 690+ user manual (.pdf, ENG)