Iris Blue

IrisBlue

Frekventni regulatori su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine. Frekventni regulator je termin koji se odomaćio kod nas. Postoji mnoštvo naziva za ove uređaje u engleskoj terminologiji, kao što su Adjustable Speed Drives, Variable Frequency Drives (VFD), Inverter itd. Pored osnovne funkcije upravljanja brzinom AC motora, frekventni regulatori integrišu i brojne druge funkcionalnosti kao što su: zaštita motora, alarmiranje, procesno upravljanje u zatvorenoj petlji (na primer održavanje konstantnog pritiska u cevi), mogućnosti podešavanja brzine i kontrola rada putem raznih interfejsa (ručno preko tastera na samom regulatoru ili daljinski povezivanjem na komunikacione interfejse kao što su RS485 MODBUS, PROFIBUS, itd.).

IRIS Blue

Iris Blue je tip regulatora idealan za upravljanje trofaznim asinhronim motorima, posebno dizajniranim za upravljanje pumpama, ventilatorima i kompresorima. Energetska efikasnost, robusnost, prilagođena rešenja i kompletna ponuda dodataka za pouzdane i funkcionalne sisteme, su jake tačke IRIS BLUE frekventnih regulatora  koji odgovaraju instalacijama za HVAC aplikacije, kao i upravljanje kompresorima i ventilatorima.

Frekventni regulatori  Iris Blue serije, dolaze sa dva načina upravljanja za standardne trofazne asinhrone motore:

 • V/F
 • VTC (Vector Torque Control).

Takvi načini upravljanja su idealni za korisnika i osiguravaju optimalne performanse u pogledu tačnosti i uštede energije za svaku određenu industrijsku upotrebu.

 • Opsezi snaga:
  • 0.3kW-132kW, 200Vac-240Vac, 1/3fazno (klasa 2T),
  • 4.5Kw-300Kw, 380Vac-480Vac, 3 fazno (klasa 4T)
 • Lako korisničko okruženje za kretanje kroz menije i parametre koji su prekonfigurisani za većinu aplikacija
 • Kućište napravljeno od čelika
 • Integrisana metoda kontrole regulatora :
  • V/f,
  • VTC Vector Torque Control
 • Kapacitet preopterećenja 120% tokom 1 minuta
 • Najviša struja do 144% tokom 3 sekunde
 • Verzija sa EMC filterom tip A2
 • Kontrola brzine
 • Kontrola punjenja cevi
 • Kontrola ” rada pumpe suvo”
 • Upravljanje više motora (ili pumpi/ventilatora/kompresora)
 • Kontrola gubitka pritiska
 • Merenje isporučene energije ka motoru (kWh)
 • Brojač vremena rada (radnih sati) motora
 • Autokalibracija parametara motora
 • IRIS BLUE rešenje u ormanu (opciono dostupno)