Iris Blue

Ovaj tip regulatora je idealan za upravljanje trofaznim asinhronim motorima, posebno dizajniranim za pumpe, upravljanju ventilatorima i kompresorima. Energetska efikasnost, robusnost, prilagođena rešenja i kompletna ponuda dodataka za pouzdane i funkcionalne sisteme, su jake tačke IRIS BLUE frekventnih regulatora  koji odgovaraju instalacijama za HVAC aplikacije, kao i upravljanje kompresorima i ventilatorima.

Frekventni regulatori  IRIS BLUE serije, dolaze sa dva načina upravljanja brzinom za trofazne asinhrone motore: V/F i VTC (Vector Torque Control).

Takvi načini upravljanja su idealni za korisnika i osiguravaju optimalne performanse u pogledu tačnosti i uštede energije za svaku određenu industrijsku upotrebu.

 • Opsezi snaga: 0.3kW-132kW, 200Vac-240Vac, 1/3fazno (klasa 2T), 4.5Kw-300Kw, 380Vac-480Vac, 3 fazno (klasa 4T)
 • Lako korisničko okruženje za kretanje kroz menije i parametre koji su prekonfigurisani za većinu aplikacija
 • Kućište napravljeno od čelika
 • Integrisana metoda kontrole regulatora : V/f, Vector Torque Control
 • Kapacitet preopterećenja 120% tokom 1 minuta
 • Najviša struja do 144% tokom 3 sekunde
 • Verzija sa EMC filterom tip A2
 • Kontrola brzine
 • Kontrola punjenja cevi
 • Kontrola rada "režim suvo"
 • Upravljanje više motora (ili pumpi/ventilatora/kompresora)
 • Kontrola gubitka pritiska
 • Merenje isporučene energije ka motoru (kWh)
 • Brojač vremena rada motora
 • Autokalibracija parametara motora
 • IRIS BLUE orman koji je dostupan opciono

Preuzmite korisničko uputstvo

 • Korisničko uputstvo 1
 • korisničko uputstvo 2
 • korisničko uputstvo 3