AC10 IP66

AC10 IP66

Frekventni regulatori su elektronski uređaji koji omogućavaju upravljanje brzinom trofaznih asinhronih motora pretvarajući ulazni mrežni napon i frekvenciju, koji su fiksirane vrednosti, u promenljive veličine. Frekventni regulator je termin koji se odomaćio kod nas. Postoji mnoštvo naziva za ove uređaje u engleskoj terminologiji, kao što su Adjustable Speed Drives, Variable Frequency Drives (VFD), Inverter itd. Pored osnovne funkcije upravljanja brzinom AC motora, frekventni regulatori integrišu i brojne druge funkcionalnosti kao što su: zaštita motora, alarmiranje, procesno upravljanje u zatvorenoj petlji (na primer održavanje konstantnog pritiska u cevi), mogućnosti podešavanja brzine i kontrola rada putem raznih interfejsa (ručno preko tastera na samom regulatoru ili daljinski povezivanjem na komunikacione interfejse kao što su RS485 MODBUS, PROFIBUS, itd.).

AC10 IP66 kompaktno rešenje  na mestima gde je priopritetan stepen mehaničke zaštite

AC10 IP66 je veoma jeftino kompaktno rešenje za kontrolu asinhronih motora na mestima gde je priopritetan stepen mehaničke zaštite zbog prisustva prskajuće vode i/ili prisustva visokog stepena prašine. Namenjen za jednostavnu montažu na zid pokriva snage standardnih asinhronih motora do 90kW:

  • Jednostavan za podešavanje i rad
  • Veoma pouzdan
  • Jednostavan za naručivanje sa minimalnim brojem opcija
  • 6 veličina IP66 do 90kW
  • Vektorska kontrola u otvorenoj petlji za asinhrone motore i AC motore sa permanentnim magnetima
  • PID regulacija sa uključenom sleep funkcijom
  • RS485 Modbus RTU standardno

 

Raspoloživi dokumenti:

  • AC10 IP66 uputstvo za rukovanje (.pdf, SRB)
  • AC10 IP66 user manual (.pdf, ENG)