Prekidači za specijalne aplikacije

Pozicioni specijalne aplikacije

FR 573-M2 signalni prekidači sa kontaktom koji zadržava stanje
Prekidač se koristi povlačenjem kanapa spojenog na njega, pri čemu zadržava stanje nakon aktiviranja. To znači da prvo aktiviranje zatvara kontakte, sledeće aktiviranje ih otvara i tako dalje. Ovo rešenje je bilo posebno dizajnirano da se primenjuje u svim onim situacijama u kojima se prekidač koristio za kontrolu  uključivanja i isključivanja svetla u prostorijama ili za otvaranje / zatvaranje kapija. Zahvaljujući zadržavanju stanja, prvo  povlačenje užeta omogućiće, na primer, uključivanje sistema osvetljenja, a ono se zatim može isključiti naknadnim povlačenjem. Upotreba ovog prekidača veoma pojednostavljuje uobičajene instalacije za ove aplikacije.

FT serija  prekidača sa električnim resetovanjem
Sigurnosni prekidači FT serije sa resetom zadržavaju svoje stanje nakon preklapanja, a zatim se njihovo resetovanje vrši električnim putem preko integrisanog solenoida. Zahvaljujući ovoj specijalnoj funkciji, prekidač se može daljinski resetovati bez fizičkog približavanja. Dostupan je u varijanti sa 3 napona solenoida (24 Vdc, 48 Vdc, 230 Vac) i sa više različitih aktuatora. Prekidači FT serije su u mogućnosti da se prilagode širokoj upotrebi, posebno u oblasti liftova, limitera brzine ali i u u opštim sigurnosnim aplikacijama. Neki se modeli takođe mogu ručno resetovati. Pizzato Elettrica je takođe ugradila novi sistem za podešavanje prekidača. Dizajniran je posebno za aplikacije za limitiranje brzine i omogućava vrlo fino i osetljivo podešavanje položaja prekidača duž njegovih vertikalnih osa.

Prekidači za razvodne ormare – FR 5F1-M2, FR 10F1-M2
FR 5F1-M2, FR 10F1-M2 prekidači se primenjuju na vratima električnih panela (razvodnih ormana). Koriste se prilikom otvaranja vrata za uključivanje bilo kojih signalnih uređaja (npr. rasvete itd.). Moguće je simulirati zatvaranje vrata pritiskom plavog dugmeta. Nakon obavljenog simuliranja, zatvaranjem vrata razvodnog ormara, funkcija prekidača će se automatski resetovati.

Prekidači za preklopne ormare – FR 37F1-M2
Ovi prekidači imaju veoma sličnu funkciju kao i prethodni tokom otvaranja i zatvaranja vrata kao i mogućnost reseta kod otvorenih vrata. Razlike se mogu identifikovati na crtežima.