Elektronski kontakt blokovi

Electronic contact block E1

E1 je elektronski kontaktni blok, dizajniran da zameni tradicionalni mehanički kontaktni blok, kao instaliran unutar pozicionih prekidača Pizzato Elettrica. Kombinacija koju obezbeđuje spajanje mehaničkog tela i glave senzora pozicionih prekidača i ovog elektronskog kontaktnog bloka formira mehatronički uređaj koji povećava opseg primene pozicionih prekidača.

Opšti podaci

 • Temperatura okoline: -25 C … + 80 C
 • Maksimalna frekvencija aktiviranja: 3600 radnih ciklusa / sat
 • Mehanička izdržljivost: 20 miliona radnih ciklusa
 • Podesivi radni razmak: 0,2 … 2 mm ili 2 stepena … 30 stepeni
 • diferencijalni hod: <0,1 mm o <1 stepen
 • Moment zatezanja krajnjih vijaka: 0,6. .. 0.8 Nm

Električni podaci

 • Nazivni radni napon (Ue): 10 … 30 Vdc
 • Nazivna radna struja (Ie): 200 mA
 • Kategorija upotrebe: DC13, 24V 0,2A
 • Nazivni napon izolacije (Ui): 30 V
 • Stepen zagađenja: 3
 • Uslovna struja kratkog spoja: 100 A
 • Pad napona (Ud): 2 V
 • Minimalna radna struja (Im): 0 mA
 • Struja u zaključanom stanju (Ir): 0,05 mA
 • Maksimalni ripl: 10%
 • Trenutna potrošnja bez opterećenja (Io): <10 mA
 • Zaštita od kratkog spoja: da
 • Zaštita od reverznoge polariteta: da
 • Tip izlaza: PNP
 • LED, napajanje: da
 • LED, prebacivanje: da
 • Zaštitni osigurač 315 mA, brzi