Pozicioni prekidači u otvorenoj varijanti

Pozicioni otvorena IP20

Pozicioni prekidači u otvorenoj varijanti (IP20 kleme IP40 kontakti)

Kućište
Kućište izrađeno od tehnopolimera ojačanog staklenim vlaknima, uz karakteristiku samo- gašenja i veliku otpornost na udarce ima stepen zaštite prema EN 60529: IP20 (kleme) IP40 (kontakti)
Kontaktni blok je sa zateznim vijcima, zaštitom prstiju i šrafovima sa karakteristikom samo-podizanja. Obezbeđen NC kontakt sa pozitivnim otvaranjem, što omogućava primenu u sigurnosnim aplikacijama. Opremljen kontaktima dvostrukog mosta, što je posebno pogodno u aplikacijama koje zahtevaju visoku pouzdanost. Između ostalog, pogodni su za ugradnju unutar nožnih prekidača serije PA, PKS i PC.

Opšti podaci
Temperatura okoline: -40 C … + 80 C
Bezbednosni parametar B10D: 40,000,000 za NC kontakte
Maksimalna frekvencija aktiviranja: 3600 radnih ciklusa / sat
Mehanička izdržljivost: 20 miliona operativnih ciklusa
Maksimalna brzina pokretanja: 0,5 m / s
Minimalna brzina aktiviranja: 1 mm / s (sporo dejstvo) 0,01 mm / s (trenutno dejstvo)
Moment zatezanja krajnjih vijaka: 0,6 … 0,8 N

Električni podaci
Termička struja (Ith): 10 A
Nominalni izolacioni napon (Ui): 500 Vac 600 Vdc
Nominalni impulsni napon (Uimp): 6 kV
Kondicionirana struja kratkog spoja: 1000 A ac. prema EN 60947-5-1
Zaštita od kratkih spojeva: aM osigurač 10 A, 500 V
Stepen zagađenja: 3