Digitalni DCREG

DCreg

DCREG2-DCREG4, AC/DC digitalni konverteri, dvokvadrantni DCREG2, četvorokvadrantni DCREG4

 • Opseg snaga 10A-4500A (2,4kW-3200kW)
 • Širok opseg napona napajanja, 200Vac-690Vac (1000Vac)
 • Ulazna frekvencija 50-60Hz
 • Potpuno digitalan
 • Potpuna kompatibilnost sa softverom za kontrolu i programiranje REMOTE DRIVE
 • Automatska-kalibracija struje i brzine (smanjuje mogućnost greške i vremena instalacije)
 • Automatska-kalibracija pobude (smanjuje mogućnost greške i vremena instalacije)
 • Napajanje pobude (za rad pri konstantnom momentu ili snazi)
 • Ekonomičnost pobude (smanjuje struju pobude kada je motor zaustavljen)
 • Boost pobude (povećanje momenta pristartu motora)
 • Prediktivna kontrola (poboljšava dinamički odziv motora)
 • Integrisani multimetar
 • S rampe
 • Povratna sprega sa taho generatora, enkodera ili armature
 • Automatsko prebacivanje na povratnu spregu sa armature u slučaju kvara taho generatora/enkodera (veći stepen zaštite)
 • Kontrola strujnog limita u koracima ili hiperbolički
 • 7 nivoa brzine
 • JOG komanda
 • Alarmi sa auto resetom
 • Integrisani digitalni potenciometar
 • Tajmer na digitalnim izlazima
 • Lokalna kontrola tastaturom
 • Pomoćnih 24Vdc, +-10Vdc, 5Vdc
 • 1 analogni izlaz brzine +-10Vdc
 • 1 analogni izlaz struje +-10Vdc
 • 2 programabilna analogna izlaza 0- +-10Vdc, 0(4)-20mA
 • EMC usaglašenost sa EN 61800 2nd ed.

Opciona oprema

 • REMOTE DRIVE softver
 • Tastatura
 • Oprema za daljinsku tastaturu (5m)
 • RS232/485 interfejs
 • MODBUS RTU 115,2 kbps
 • Prifibus DP 12Mbps – CanBus – DeviceNet, itd
 • IP 20 stepen zaštite
 • Ulazne prigušnice
 • Brzi osigurači
 • CU400 jedinica za elektromagnete