Analogni DC

Analog DC

U seriji analognih DC regulatora nalaze se :

  • DC506, 507, 508 serije 1-kvadrantnih DC regulatora 3 do 12A
  • DC512C serija 2-kvedratnih DC regulatora nominalne struje 4 do 32A
  • DC514C serija 4-kvadrantnih DC regulatora