Digitalni DC590+

DC 590

DC590+ je veoma napredan digitalni jednosmerni DC regulator koji se radi u varijantama 2-kvadrantni ili 4-kvadrantni za nominalne struje do 2700A. Omogućava funkcionalno blok programiranje, konfigurabilne ulaze i izlaze sveobuhvatan aplikacioni softver koji zadovoljava potrebe najsloženijih aplikacija za kontrolu jednosmernih motora

  • Rezultat 40-godišnjeg iskustva u oblasti elektromotornih pogona
  • Programiranje u okruženju FBD, gotove napredne funkcije npr. namotač u otvorenoj i zatvorenoj petlji…
  • Veliki izbor opcionih komunikacionih modula za različite industrijske protokole Integrisana kontrola napona pobude
  • Napredni autotuning
  • Povratna petlja po naponu armature, tahogeneratoru ili inkrementalnom enkoderu…
  • Jedan od najprodavanijih jednosmernih DC regulatora na svetu