Automatizacija i elektromotorni pogoni

Momentum automation

Momentum d.o.o.
Fruškogorska 55
22000 Sremska Mitrovica, Serbia
Tel./Fax.: +381 22 625 010
Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066
Email:
office@momentum-automation.com


o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
termoregulacija
ATR121
ATR142
ATR236
ATR243
pogledajte još i...
elektromotorni pogoni
procesna automatizacija
automatizacija mašina
HMI oprema i uređaji
elektro oprema i uređaji
Ex oprema i uređaji
komunikaciona oprema
alternativni izvori energije


brendovi
Pepperl+Fuchs
Santerno
Horner APG
Parker SSD
Cabur

PID kontroler- termoregulator Pixsys ATR121
PID regulator termoregulator
         ATR121
 • PID kontroler ATR121 u kućištu 32x74 je visoko konfigurabilanfunkcionalno sveobuhvatan, što znači da unutar familije nema potrebe za veliki broj modela (manji lager za veliki broj različitih aplikacija).
 • Ulazi mogu biti programirani za temperaturne senzore, otporne termometre ili termoparove, ali i za transmitere pritiska, vlage ili protoka.
 • Algoritam PID upravljanja za grejanje-hlađenje je optimiran kako za temperaturnu regulaciju tako i za regulaciju procesnih varijabli sa brzim promenama kao što su pritisak ili protok.
 • Softverske funkcije na izlazima uključuju logiku uključeno/ isključeno (relejni kontakt ili SSR) za potrebe industrijske termoregulacije, klimatizacije ali i npr. sistemima za doziranje.
 • Izlaz kontrolera uključuje i relejnu logiku i SSR logiku (Solid State Relay), ali je moguće koristiti jedinicu kao indikator ako se ne zahtevaju regulacija i alarmiranje.
 • PID i Autotune omogućavaju da se regulacija procesne veličine adaptira uslovima aktuelne instalacije. Komplet za brzo podešavanje pomoću PC-a sadrži: Memory Card sa ili bez baterije, kao i softver LABSOFTVIEW.
Raspoloživo sa lagera model: ATR121-B
1 Analogni ulaz + 2 Releja 8 A + 1 SSR 12Vdc / napajanje 230Vac

PID kontroler- termoregulator Pixsys ATR142
PID kontroler-
          termoregulator Pixsys ATR142
 • PID kontroler ATR142 u kućištu 32x74 je visoko konfigurabilanfunkcionalno sveobuhvatan, što znači da unutar familije nema potrebe za veliki broj modela (manji lager za veliki broj različitih aplikacija)
 • Širok opseg napona napajanja 24 do 230V AC/DC.
 • Ulazi mogu biti programirani za temperaturne senzore, otporne termometre ili termoparove, ali i za transmitere pritiska, vlage ili protoka.
 • Algoritam PID upravljanja za grejanje-hlađenje je optimiran kako za temperaturnu regulaciju tako i za regulaciju procesnih varijabli sa brzim promenama kao što su pritisak ili protok.
 • Softverske funkcije uključuju i tajmer funkciju sa opcijama odloženog starta kontrole procesa ili vremenski vođenog upravljanja.
 • PID i Autotune omogućavaju da se regulacija adaptira algoritmu aktuelne instalacije.
 • Komplet za brzo podešavanje pomoću PC-a sadrži: Memory Card sa ili bez baterije, softver LABSOFTVIEW
Raspoloživo sa lagera model:ATR142-ABC
1 Analogni ulaz + 2 Releja + 1 digitalni PNP izlaz, napajanje 24...230 V AC/DC


PID termoregulator Pixsys ATR236
PID termoregulator ATR236
 • ATR 236 je PID termoregulator veličine 48x48mm (1/16 DIN) sa displejom u dva reda po 4 cifre.
 •  Analogni ulaz može da se konfiguriše za različite temperaturne senzore, dok relejni i SSR izlazi mogu da se koriste kao upravljački ili alarmni.
 • Opseg napajanja je veoma širok od 24 do 230V AC/DC sa galvanskom izolacijom prema mreži. Funkcija Soft-Start omogućava programiranje rastućeg gradijenta u stepenima na sat.
 • PID i Autotune omogućavaju da se regulacija adaptira algoritmu aktuelne instalacije.
 • Komplet za brzo podešavanje iz PC-a sadrži:Memory Card sa ili bez baterije, softver LABSOFTVIEW.

Raspoloživo sa lagera model: ATR236-ABC
1 Analogni ulaz+ 1 Relej + 1 digitalni PNP / napajanje 24...230 V AC/DC


PID kontroler- termoregulator Pixsys ATR243
PID regulator termoregulator
         ATR243
 • ATR243 kontroler predstavlja najbolji model u familiji sa najviše mogućnosti.
 • Kućište je veličine 48x48mm (1/16 DIN) i karakteriše ga visoka konfigurabilnost.
 • Ulaz može da se programira za temperaturne senzore, otporne termometre i termoparove, ali takođe i za transmitere pritiska, vlage i protoka.
 • Softverske funkcije modela ATR243 uključuju PID kontrolni algoritam vruće-hladno, logiku otvoreno/ zatvoreno za kontrolu ventila, programiranje upravljačkog ciklusa (do 3 sekcije).
 • PID i Autotune omogućavaju da se regulacija adaptira algoritmu dotične instalacije.
 • Komplet za brzo podešavanje pomoću PC-a sadrži: Memory Card sa ili bez baterije, softver LABSOFTVIEW.
Raspoloživo sa lagera model: ATR243-20ABC
1 Analogni ulaz + 2 Releja+ 1 digitalni PNP ili Analogni 4...20mA/0...10V, Napajanje 24...230 V AC/DCOstali proizvodi iz ponude Pixsys...
Download

Manual ATR121 Eng/ITA
Manual ATR142 Eng/ITA
Manual ATR236 Eng/ITA
Manual ATR243 Eng/ITA
Pixsys logo


Pixsys je kompanija sa 20 godina iskustva u dizajnu i proizvodnji instrumentacije za procesno upravljanje i industrijsku automatizaciju.
Počev od dizajna hardvera i softvera, pa sve do sklapanja proizvoda, kompletiran je celokupan proizvodni ciklus u sopstvenoj fabrici u Italiji.
Proizvodni koncept se bazira na fleksibilnoj strukturi hardvera i softvera čime se smanjuje broj modela proizvoda, na interfejsu koji je veoma jednostavan i veoma orijentisan korisniku, kao i na programerskim alatima koji pojednostavljuju pokretanje, puštanje u rad, ali i servis u postprodaji.
 
o nama
proizvodi
inženjering
reference download novosti kontakt
Momentum d.o.o. Fruškogorska 55, 22000 Sremska Mitrovica, Serbia, Tel./Fax.: +381 22 625 010, Mob: +381 62 252 818, +381 65 2622 066, Email: office@momentum-automation.com 
© Momentum d.o.o. 2012